Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Objavljena Navodila za izvajanje projektov NOR in EGP

Navodila za izvajanje projektov in poročanje so namenjena nosilcem projektov in projektnim partnerjem, ki sodelujejo v projektih, izbranih na javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 (Program NOR) in Programa Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 (Program EGP). Navodila je izdala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je nosilec obeh navedenih programov. Navodila predstavljajo osnoven dokument za izvajanje projektov in so kot taka zavezujoča tako za nosilce projektov, kot tudi za vse njihove projektne partnerje (tako iz Slovenije, kot tudi iz držav donatoric). Povezava na navodila.

 

 

Skip to content