Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Evropski teden mobilnosti 2022

16. do 22. september 2022 – Evropski teden mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza.

Letos poteka pod sloganom: Trajnostno povezani. Pobuda opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj so le-te pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej.

O kakovosti življenja v neki občini tako vse bolj odločajo dobra dostopnost do dobrin in storitev, zagotovljena mobilnost za vse družbene skupine, dobre povezave ter raznovrstnost alternativ osebnemu motornemu prometu.

Več o dogajanju si preberite na https://www.tedenmobilnosti.si/

V okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje dajemo poudarek tudi trajnostni mobilnosti. Projekti ReMOBIL, SmartMOVE, SALOMON in Predjama sustainable vsak na svoj način naslavljajo in rešujejo izzive upravljanja trajnostne mobilnosti ter dvigujejo ozaveščenost širše javnosti o njenem pomenu.

Skip to content