Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Jesenske priložnosti za izobraževanja v sklopu projektov podprtih s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

6. oktober 2023 – Jesensko obdobje prinaša sveže priložnosti za učenje, razvoj kariere in inovacije v različnih sektorjih. V okviru projektov, podprtih s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, se pripravlja pester nabor brezplačnih izobraževanj in delavnic, ki bodo potekala v naslednjih mesecih. Te edinstvene priložnosti so namenjene različnim ciljnim skupinam in pokrivajo raznolike teme, kot so XR tehnologija, karierni razvoj, trajnostna mobilnost ter podpora zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki delajo z avtisti.

XR AKADEMIJA – Brezplačno izobraževanje s področja XR tehnologij

V okviru projekta Think XR vabijo na brezplačno usposabljanje s področja XR tehnologij. Cilj izobraževanja je izobraziti študente in zainteresirane posameznike, ki bodo usposobljeni za samostojno delo na področju razvoja projektov obogatene in navidezne resničnosti, 3D oblikovanja, video iger, oblikovanja digitalnih dvojčkov, Metaversa in uporabe XR tehnologij. Program bo obsegal sledeča učne sklope:

  • Predstavitev XR tehnologij
  • 3D modeliranje in 3D tisk
  • Unity razvoj projektov v obogateni resničnosti in navidezni resničnosti
  • Uporabniška izkušnja (UX) in design thinking

Udeleženci, ki bodo tečaj uspešno opravili, se bodo lahko vključili v mrežo XR skupnosti, ki bodo v sklopu projekta Think XR izvajali usposabljanje dijakov, študentov ter zainteresiranih posameznikov za pridobitev znanj iz navedenih področij. Izobraževanje je za udeleženke in udeležence brezplačno, saj je financirano iz projekta Think XR.  Izobraževanje v predvidenem obsegu 40 ur, bo potekalo v strnjeni obliki predvidoma več zaporednih koncev tedna, s pričetkom 12. oktobra 2023. Prijave se zbirajo do 10. oktobra 2023.

Več informacij o XR Akademiji je na voljo tukaj.

Futuristična slika fanta in dekleta v mestu prihodnosti

XR Akademija. © Projekt Think XRProjekt Think XR je usmerjen v vzpostavitev kurikuluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti. V projektu, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, sodelujejo Šolski center Slovenske Konjice – Zreče kot nosilec projekta in projektni partnerji Tehnološki park Ljubljana; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko; Univerza na Primorskem, HASHNET; Unior Kovaška industrija in Norveška univerza za znanost in tehnologijo.

Tabor KARIERNI KOMPAS

V regiji Posavje se obeta izjemna priložnost za mlade, ki si želijo raziskati svoje poklicne potenciale in se pripraviti na uspešen vstop v svet dela in izobraževanja. Tabor Karierni kompas, organiziran v okviru projekta Karierni center Posavje, med 2. in 5. novembrom, ki predstavlja priložnost za mlade, v starosti od 16 do 29 let, ki si želijo raziskati svoje poklicne potenciale in razvijati ključne veščine za uspešno prihodnost. Skozi različne delavnice, predavanja in obiske različnih podjetij, mladi dobijo vpogled v različne poklicne možnosti, razvijali bodo komunikacijskih spretnosti ter gradili  samozavesti in samostojnosti.

Tabor bo potekal od 2. do 5. novembra v ZMŠ Krško Youth Hostlu. Za udeležbo na taboru izpolnite prijavnico.

Več informacij je na voljo tukaj.

Partnerji projekt Karierni center Posavje si prizadevajo za izboljšanje dostopa do izobraževanja, mentorstva in kariernega svetovanja. V projektu, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, sodelujejo Regionalna razvojna agencija Posavje kot nosilec projekta in projektni partnerji Zavod za mladino in šport Krško, Ljudska univerza Krško, Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, Mestna občina Krško in Collective Innovation AS z Norveške.

SmartMOVE: Brezplačna izobraževanja na temo trajnostne mobilnosti za podjetja

Jeseni se v sklopu projekta SmartMOVE pričenja cikel brezplačnih izobraževanj, na katerih bodo strokovnjaki z različnih področij na zanimiv in dinamičen način predstavili ključne teme in možnosti, ki jih imajo delodajalci in zaposleni, da pripomorejo k bolj trajnostni mobilnosti z izjemno ugodnimi učinki tako za vse, tudi za skupnost in okolje. Organizirana bodo sledeča izobraževanja:

  • 11. 10. 2023 – Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih  (webinar)
  • 25. 10. 2023 – Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila  (webinar)
  • 08. 11. 2023 – Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje (webinar)
  • 22. 11. 2023 – Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih (webinar)
  • 18. 01. 2024 – Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah (v živo)

Ob spremljanju vsaj treh izobraževanj prejmete tudi potrdilo o udeležbi. Na izobraževanja po vašem izboru se lahko prijavite tukaj.

Za več informacij obiščite www.smart-move.si ali www.zds.si.

Vabilo na cikel brezplačnih izobraževanj za podjetja o trajnostni mobilnosti

Predavateljica stoji pred ekranom, na katerem so grafi, v predavalnici za mizami sedijo slušatelji, pred seboj imajo prenosnike
SmartMOVE: Brezplačna izobraževanja na temo trajnostne mobilnosti za podjetja. © Adobe Stock

Projekt SmartMOVE naslavlja izziv trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa, v tem primeru Ljubljansko urbano regijo (LUR) z glavnim mestom Ljubljano, ki je najpomembnejši cilj dnevnih migracijskih tokov v Sloveniji. V projektu, ki je podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, sodelujejo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije kot nosilec projekta in projektni partnerji Institut Jožef Stefan, Inštitut za politike prostora, Ljubljanski urbanistični zavod, Združenje delodajalcev Slovenije, GoOpti, Center energetsko učinkovitih rešitev in norveški Raziskovalni inštitut Nordland.

VIS A VIS: Model podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju

V sklopu projekta VIS A VIS  so pripravili model, v katerem razvijajo nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje oseb z avtizmom, z izmenjavo dobrih praks slovenskih projektnih partnerjev v sodelovanju z norveškim partnerjem. Z modelom podpore vsem deležnikom, odločevalcem nudijo model za implementacijo te podpore v vsakodnevno prakso. Izobraževanja so namenjena ravnateljem, zaposlenim v predšolski vzgoji, osnovnošolskem izobraževanju, glasbenem izobraževanju, srednješolskem izobraževanju in dijaških domovih, višješolskem strokovnem ter visokošolskem izobraževanju.

Na različna izobraževanja se lahko prijavite tukaj.

Več informacij je na voljo tukaj.

Skica rokovanja
VIS A VIS: Model podpore zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.

Projekt VIS A VIS stremi k izboljšanju pogojev za učenje in zaposljivost oseb z avtizmom na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja. V projektu, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, sodelujejo Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenij kot nosilec projekta in projektni partnerji Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje, Alma Mater Europaea – Evropski center, Osnovna šola Kozara Nova Gorica, MIK Celje in jæran-Granum’s Top Competence Service.

Šola prenove za nove generacije: Delavnica za več vključevanja kulturne dediščine v poučevanje osnovnošolskih predmetov

V sklopu projekta Šola prenove za nove generacije bo v sredo 25. 10. 2023 v učnem laboratoriju v Škofji Loki, bo potekala druga delavnica za vključevanje kulturne dediščine v osnovnošolski pouk na katero so vabljeni ravnatelji, učitelji in svetovalni delavci osnovnih šol.

Namen delavnice je predstavitev veščine prenove, strokovna znanja, obrtne poklice in ročne spretnosti kot pomembne kompetence za delo, ki prinašajo zaposlitvene priložnosti v 21. stoletju, ter predstavitev osnutka novih učnih priprav in novih pristopov za več vključevanja kulturne dediščine v redni učni proces v osnovni šoli.

Več informacij je na voljo tukaj.

Program delavnice.

Učenci sedijo v učilnici na tleh okoli učnega materiala, učiteljica sedi na stoli in razlaga. Eden izmed učencev ima na glavi aparature za nevreotestiranje.
© Šola prenove za nove generacije

V okviru projekta Šola prenove za nove generacije razvijajo ter v šolskem okolju preverjajo nove prakse poučevanja različnih predmetov v osnovi šoli skozi primere kulturne dediščine in uporabe veščin prenove. V projektu, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, sodeluje Združenje zgodovinskih mest Slovenije kot nosilec projekta in projektni partnerji Univerza na Primorskem, Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Osnovna šola Ivana Groharja, Občina Škofja Loka,  MAGMA Geopark AS (NOR) in Šolski center Škofja Loka.

Skip to content