Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekti za povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov

10. junij 2024 – V programskem obdobju 2014–2021 se izvaja program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki predstavlja pomemben korak k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju negativnih vplivov podnebnih sprememb.

Cilj programa je pospešiti načrtovanje, okrepiti institucionalne sposobnosti ter izvajati demonstracijske ukrepe, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov

V okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje so se izvedli trije ključni projekti, podprti s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Pilotna geotermična elektrarna SI-Geo-Electricity

Pilotni projekt SI-Geo-Electricity, katerega nosilec so Dravske elektrarne Maribor, d. o. o., je zasnovan kot demonstracijski projekt, ki omogoča povečanje izrabe geotermične energije. Projekt je omogočil vzpostavitev inovativne geotermične elektrarne z močjo 50 kW, temelječe na patentirani slovenski tehnologiji. Pri projektu so sodelovali tudi Petrol Geo, proizvodnja ogljikovodikov, d. o. o., Univerza v Mariboru in Geološki zavod Slovenije.

Inovativna geotermična elektrarna.
© SI-Geo-Electricity

Projekt SOPOREM

Projekt SOPOREM, katerega nosilec je Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d., vzpostavlja proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in Mestni občini Koper z izgradnjo dveh sončnih elektrarn. Ta projekt pripomore k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Sodelujoči partnerji v projektu so Mestna občina Koper in Greenstat ASA iz Norveške.

Sončna elektrarna na strehi.
© SOPOREM

Projekt INFO-GEOTHERMAL

Vnaprej opredeljen projekt INFO-GEOTHERMAL, ki ga vodi Geološki zavod Slovenije, se osredotoča na izboljšanje zakonodajnega okvira za geotermalno energijo. V okviru projekta so pripravili dva ključna zakonodajna predloga: poročilo o potrebnih spremembah zakonodaje za vzpostavitev sistemov zavarovanja geoloških tveganj ter poročilo o potrebnih spremembah zakonodaje za podporne sheme za reinjekcijo, kaskadno uporabo in geotermalno električno energijo. S sodelovanjem Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Ministrstva za naravne vire in prostor, Skupnosti občin Slovenije ter Reykjavik University, Iceland School of Energy, projekt spodbuja prehod iz stagnacije v pospešeno in okolju prijazno pridobivanje toplotne energije iz globokega podtalja.

Geotermalna vrtina.
© INFO-GEOTHERMAL

Prispevek k trajnostni prihodnosti Slovenije

Projekti, ki se osredotočajo na obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost in energetsko varnost, spodbujajo inovativno rabo geotermične in sončne energije, izboljšujejo zakonodajni okvir ter krepijo sodelovanje med različnimi institucijami in strokovnjaki. Rezultati teh projektov prispevajo k povečani proizvodnji energije iz obnovljivih virov, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in krepitvi energetske varnosti, kar je bistvenega pomena za trajnostno prihodnost Slovenije.

VIRI: SI-Geo-Electricity, SOPOREM in INFO-GEOTHERMAL

Skip to content