Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

PODPIS SPORAZUMOV O PROGRAMIH

Ljubljana, 18. december 2019 – Prispela sta s strani držav donatoric podpisana Sporazum o programu Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništva in podjetništvo za mlade (skrajšano: Izobraževanje – krepitev človeških virov) in Sporazum o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Dokumenta je na strani Slovenije podpisal Dimitrij Pur, vodja Nacionalne kontaktne točke.

Sporazuma določata pogoje izvajanja obeh programov ter vloge in odgovornosti države upravičenke in držav donatoric. S podpisom obeh dokumentov je zagotovljena podpora Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v višini 13,5 milijona EUR za program Izobraževanje – krepitev človeških virov in 14,5 milijona EUR za program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Oba dokumenta sta na spletni strani objavljena v zavihku Pravne podlage. Več informacij o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov najdete na tej povezavi, o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje pa na tej povezavi.

Skip to content