Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je namenjen pospešitvi načrtovanja, krepitvi institucionalnih sposobnosti in izvajanju pilotnih/demonstracijskih ukrepov, ki bodo na lokalni, regionalni in državni ravni prispevali k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Z ukrepi se bomo prednostno usmerili na področja trajnostne mobilnosti, obnove ekosistemov omrežja Natura 2000, krožnega gospodarstva, spodbujanja izrabe geotermalne energije ter drugih manj uveljavljenih obnovljivih virov energije. Program vključuje tri programska področja:

  • blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,
  • obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost in energetska varnost,
  • dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost.

Kot programski partner iz države donatorice pri izvajanju programa sodeluje Norveška agencija za okolje (Norwegian Environmental Agency).

Za izvajanje programa je namenjenih 14,5 milijona EUR sredstev finančnih mehanizmov; 12 milijonov EUR prispeva Finančni mehanizem EGP, 2,5 milijona EUR pa Norveški finančni mehanizem.

O programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (v angleškem jeziku)

Zasnova programa in Sporazum o pogramu sta objavljena med pravnimi podlagami.