Pravne podlage

Nacionalna uredba

Uredba o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021

Uredba držav donatoric

Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 (neuraden prevod)

Aneksi k Uredbi o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 20142021 (v angleškem jeziku)

Uredba o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 (neuraden prevod)

Aneksi k Uredbi o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2014−2021 (v angleškem jeziku)

Memorandum o soglasju

Memorandum o soglasju o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 (v angleškem jeziku)

Memorandum o soglasju o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021-popravljen (v angleškem jeziku)

Aneks A k Memorandumu o soglasju o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014−2021-spremenjen (v angleškem jeziku)

Memorandum o soglasju o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 (v angleškem jeziku)

Aneks A k Memorandumu o soglasju o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2014−2021-spremenjen (v angleškem jeziku)

Sporazum

Sporazum o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (v angleškem jeziku) – sprememba (marec 2021)

Sporazum o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (v angleškem jeziku)

Sporazum o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov (v angleškem jeziku) – sprememba (september 2021)

Sporazum o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov (v angleškem jeziku) – sprememba (marec 2021)

Sporazum o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov (v angleškem jeziku)

Sporazum o financiranju Tehnične pomoči (v angleškem jeziku)

Dodatek k Sporazumu o Tehnični pomoči (v angleškem jeziku)

Sporazum o Skladu za bilateralne odnose (v angleškem jeziku)

Zasnova programa

Zasnova programa Izobraževanje – krepitev človeških virov (v angleškem jeziku)

Zasnova programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (v angleškem jeziku)

Opis sistema upravljanja in nadzora

Opis sistema upravljanja in nadzora na nac. ravni (v angleškem jeziku)

Smernice  o dodeljevanju pomoči po pravilu “de minimis” in državnih pomočeh

Smernice  o dodeljevanju pomoči po pravilu “de minimis” in državnih pomočeh

Povezava do ostalih pravnih podlag (dokumenti so v angleškem jeziku)