Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

OTVORITVENI DOGODEK PROGRAMA SOCIALNI DIALOG – DOSTOJNO DELO

Ljubljana, 17. oktober 2018 – Innovation Norway, upravljavec programa Socialni dialog – dostojno delo, ki se izvaja v okviru Norveškega finančnega mehanizma, je organiziral otvoritveni dogodek, namenjen predstavitvi programa in javnemu razpisu.

Udeležence je uvodoma nagovoril veleposlanik z Norveškega veleposlaništva iz Budimpešte, njegova ekscelenca Olav Berstad. Predstavil je osnovno strukturo Norveškega in EGP finančnega mehanizma v Sloveniji in poudaril, da so zadovoljni s sodelovanjem in rezultati iz preteklega obdobja izvajanja mehanizmov ter da se veselijo nadaljnjega sodelovanja.

Poleg udeležencev iz norveških institucij so se dogodka udeležili tudi predstavniki socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in  Nacionalne kontaktne točke.

Osnovne značilnosti programa in razpisa

Ga. Trine Berggren, predstavnica Innovation Norway, ki je odgovorna za program Socialni dialog – dostojno delo, je predstavila osnove tega programa. Program Socialni dialog – dostojno delo se bo v okviru Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 izvajal v trinajstih državah upravičenkah s ciljem krepitve tristranskega sodelovanja med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi ter spodbujanja dostojnega dela.

Sloveniji je za projekte namenjenih 172.660 EUR. Najnižji znesek nepovratnih sredstev znaša 20.000 EUR in najvišji 86.330 EUR, pri čemer je najvišja stopnja nepovratnih sredstev lahko do 90%.

Upravičeni prijavitelji so lahko socialni partnerji (organizacije delodajalcev in sindikati), javni organi, institucije ter organizacije, ki delujejo na področju dostojnega dela ali tripartitnega dialoga. Projektni partnerji poleg že navedenih pa so lahko še poslovna združevanj in organizacije, podjetja, nevladne organizacije in izobraževalne ter raziskovalne institucije, ki delujejo na področju socialnega dialoga in/ali dostojnega dela.

Tako veleposlanik Norveške kot predstavnika Innovation Norway so poudarili dodatno vrednost sodelovanja z norveškimi partnerji in spodbudili k pripravi bilateralnih projektov. V namen oblikovanja bilateralnega partnerstva je Innovation Norway objavila tudi razpis za povračilo potnih stroškov.

Razpisni postopek

Razpis za prijavo projektov je v zaključni fazi priprave in bo objavljen po tem, ko bodo zaključene predstavitve programa tudi v ostalih državah upravičenkah. Predvidena je spletna prijava in oddaja angleške prijavnice upravljavcu programa Innovation Norway v februarju 2019.

Osnovne korake spletne prijave je predstavil g. Kopnrad Konieczny, predstavnik upravljavca programa. Izbrani nosilci projektov bodo pogodbo sklenili z Innovation Norway. Začetek izvajanja projektov pričakujejo v drugi polovici leta 2019, trajali pa naj bi od 2 do 3 leta.

Razpis bo objavljen na uradni spletni strani programa Socialni dialog – dostojno delo.

Predstavitev projekta Dostojen projekt za dostojno delo

V nadaljevanju je Zveza svobodnih sindikatov Slovenije predstavila Dostojen projekt za dostojno delo, ki se je izvajal v obdobju 2009–2014; njegove rezultate in učinke ter samo izkušnjo izvajanja projekta v okviru Norveškega finančnega mehanizma.

Potencialni norveški partnerji

Na dogodek so bili povabljeni tudi predstavniki norveških inštitucij, pripravljeni sodelovati v bilateralnih projektih ali pa nuditi pomoč pri iskanju norveških partnerjev. G. Henrik Munthe iz Konfederacije norveških podjetij (Confederation of Norwegian Enterprise), ga. Siri Relling iz Norveške konfederacije sindikatov (Norwegian Confederation of Trade Unions) in ga. Gunnbjørg Naavik iz Norveškega združevanj lokalnih in regionalnih oblasti (Norwegian Association of Local and Regional Authorities – KS) so predstavili svoje institucije, področja delovanja in izkušnje sodelovanja v Norveškem in EGP finančnem mehanizmu.

Udeležencem je bil na voljo tudi čas za mreženje, izmenjavo projektnih idej in navezovanje stikov za oblikovanje potencialnih bilateralnih projektov.

Predstavitev programa

Fotogalerija

Vsa vprašanja v zvezi s programom Socialni dialog – dostojno delo je potrebno nasloviti na uradni e-poštni naslov programa: decentwork@innovationnorway.no

Skip to content