O finančnih mehanizmih v Sloveniji

Sloveniji je v okviru obeh finančnih mehanizmov v obdobju 2014–2021 dodeljenih skupaj 37,7 milijona EUR bruto in sicer 19,9 milijona EUR iz Finančnega mehanizma EGP in 17,8 milijona EUR iz Norveškega finančnega mehanizma. Slovenija se je zavezala, da bo sredstva porabila za naslednja programska področja:

 • izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništva in podjetništvo za mlade;
 • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
 • dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost;
 • blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
 • obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost in energetska varnost;
 • civilna družba ter socialni dialog in dostojno delo.

V Sloveniji se izvaja 5 programov in skladov:

 • Tehnična pomoč; upravljavec je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK);
 • Program Izobraževanje – krepitev človeških virov; Nosilec programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK);
 • Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; Nosilec programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK);
 • Sklad za bilateralne odnose; upravljavec je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK);
 • Sklad za civilno družbo; upravljavec sredstev sklada je CNVOS – zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v konzorciju z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor ter Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Program Socialni dialog – dostojno delo v imenu držav donatoric upravlja Innovation Norway.

O Norveškem in EGP finančnem mehanizmu v Sloveniji