O finančnih mehanizmih v Sloveniji

Sloveniji je v okviru obeh finančnih mehanizmov v obdobju 2014–2021 dodeljenih skupaj 37,7 milijona EUR bruto in sicer 19,9 milijona EUR iz Finančnega mehanizma EGP in 17,8 milijona EUR iz Norveškega finančnega mehanizma. Slovenija se je zavezala, da bo sredstva porabila za naslednja programska področja:

 • Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništva in podjetništvo za mlade
 • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
 • Dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost
 • Blažitev posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
 • Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost in energetska varnost
 • Civilna družba ter socialni dialog in dostojno delo

V Sloveniji se bo izvajalo 5 programov in skladov:

 • Tehnična pomoč; upravljalec je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK);
 • Program Krepitev človeških virov; Nosilec programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) ter v okviru tega programa še Shema za mobilnost in mala partnerstva, upravljalec je Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS);
 • Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; Nosilec programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK);
 • Sklad za bilateralne odnose; upravljalec je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK);
 • Sklad za civilno družbo; za izvajanje so odgovorne države donatorice.

Krovni sklad za dostojno delo in tristranski dialog (program Socialni dialog – dostojno delo) v imenu držav donatoric izvaja Innovation Norway.

O Norveškem in EGP finančnem mehanizmu v Sloveniji