Socialni dialog - dostojno delo

KROVNI SKLAD ZA DOSTOJNO DELO IN TRISTRANSKI DIALOG
(Program Socialni dialog – dostojno delo)

Program se osredotoča na krepitev tristranskega dialoga med delodajalci, sindikati in javnimi organi ter na spodbujanje dostojnega dela. Krovni sklad za dostojno delo in tristranski dialog (program Socialni dialog – dostojno delo) v imenu držav donatoric izvaja Innovation Norway.