Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Na otvoritvenem dogodku Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma in delavnici za prijavitelje

17. junij 2021 – V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo v vlogi Nacionalne kontaktne točke včeraj, 16. junija, uradno odprli izvajanje Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021. Spletnega dogodka pod geslom »Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo« se je udeležilo okvirno 300 udeležencev, ki sta jih nagovorili tudi državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs in veleposlanica Kraljevine Norveške, Njena ekscelenca Trine Skymoen. Otvoritvenemu dogodku je sledila delavnica za prijavitelje na javna razpisa v okviru programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« in programa »Izobraževanje – krepitev človeških virov«.

Državna sekretarka je v uvodnem nagovoru izpostavila pomen finančnih mehanizmov, ki spodbujata dvostranske odnose in sodelovanje med Slovenijo in državami donatoricami – Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško. »Slovenija je ena od 15 držav upravičenk in tako del uspešne zgodbe finančnih mehanizmov že od leta 2004. Skupaj zasledujemo cilje za zmanjšanje gospodarskih in socialnih razlik v Evropi ter posledično ustvarjamo okolje enakih možnosti, strpnosti, varnosti, okoljske trajnosti in dostojnega življenjskega standarda. Doseženi cilji in rezultati izvajanja finančnih mehanizmov v preteklih obdobjih so dobra popotnica za uspešno sodelovanje na številnih področjih tudi v obdobju 2014–2021,« je poudarila.

Sredstva finančnih mehanizmov se v aktualnem obdobju usmerjajo v ukrepe na področju podnebnih sprememb in obnovljivih virov energije, izobraževanja usposabljanja in podjetništva za mlade, usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, dobrega upravljanj in odgovornih institucij ter na področju civilne družbe, socialnega dialoga in dostojnega dela. Za te namene je Sloveniji na voljo 37,7 milijona evrov. »Prepričani smo, da bomo z razpoložljivimi sredstvi dobro unovčili naš potencial in dosegli zastavljene cilje,« je še dodala državna sekretarka.

Veleposlanica Trine Skymoen je izpostavila pomen finančnih mehanizmov za bilateralno sodelovanje. Kot je povedala, nova programa prinašata nove priložnosti za dobro sodelovanje institucij. »Rok za izvedbo projektov je april 2024, tako da moramo ta čas dobro in učinkovito izkoristiti,« je dejala.

Kot je povedala vodja Nacionalne kontaktne točke za finančna mehanizma v SVRK mag. Nina Seljak, je proces od podpisa memorandumov z državami donatoricami aprila 2018 do objave javnih razpisov terjal veliko usklajevanja in organizacijskih naporov. »Na tej poti je bilo tudi mnogo preprek, tudi popolnoma nepričakovanih, kot je pandemija Covida-19. S skupnim sodelovanjem in zavzetostjo vseh pristojnih institucij in drugih deležnikov, smo proces vendarle pripeljali do točke, ki jo je slovenska zainteresirana javnost težko pričakovala,« je povedala.

Árni Páll Árnason, namestnik generalnega direktorja Urada za finančne mehanizme, je podal ozadje finančnih mehanizmov ter izpostavil cilje, ki se jih v tem obdobju zasleduje s podporo obeh finančnih mehanizmov, kot so na primer  zmanjševanje emisij, ustvarjanje služb, podpora raziskovalcem in spodbujanje bilateralnega sodelovanja. Nosilcu programa je čestital ob objavi razpisov obeh programov ter dodal: »Veselimo se rezultatov razpisov in vam želimo uspešen in učinkovit postopek  izbora projektov ter sklepanja pogodb.«

Otvoritvenemu dogodku je sledila delavnica za potencialne prijavitelje na javni razpis programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« v vrednosti nekaj manj kot 15,6 milijona evrov in javni razpis programa »Izobraževanje – krepitev človeških virov« v vrednosti 11,3 milijona evrov. Rok za prijavo na javna razpisa, ki ju je SVRK objavila sredi maja, je 30. september 2021.

Poleg predstavitve vsebine javnega razpisa in razpisne dokumentacije, sta svojo vlogo in nasvete pri iskanju partnerjev iz Norveške predstavila tudi programska partnerja iz držav donatoric, Norveška agencija za okolje (Norwegian Environment Agency) in Norveška agencija za mednarodno sodelovanje in izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu (Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education).

 

Predstavitvi z otvoritvenega dogodka

Predstavitev – Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (v angleškem jeziku)

Predstavitev – Program Izobraževanje – krepitev človeških virov (v angleškem jeziku)

Predstavitve z delavnice za prijavitelje

Predstavitev – Uvodni del

Predstavitev – 1.a del: O programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje in javnem razpisu

Predstavitev – 1.b del: O programu Izobraževanje – krepitev človeških virovin javnem razpisu

Predstavitev – 2. del: Razvoj projekta

Predstavitev – 4. del: Upravičenost izdatkov

Predstavitev – 6. del: Informiranje in komuniciranje

Predstavitev – Norveškga agencija za okolje (NEA) (v angleškem jeziku)

Predstavitev – Norveška agencija za mednarodno sodelovanje in izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu (DIKU) (v angleškem jeziku)

 

Predstavitve z otvoritvenega dogodka in delavnice so dostopne tudi na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje kot na spletni strani javnega razpisa v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Preostala odprta vprašanja z delavnice bodo vključena v pogosto zastavljena vprašanja z odgovori, ki bodo objavljena predvidoma v ponedeljek, 21. Junija 2021.

 

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na Nosilca programa na e-naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Skip to content