Meni

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Nosilec razpisa: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Sredstva: 11.299.156,00 EUR

Rok za prijavo: 30. september 2021 do 12. ure

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v Uradnem listu RS (74/2021, z dne 14. 5. 2021) objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnega mehanizma: (1) prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter (2) krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 11.299.156,00 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100 % vseh upravičenih izdatkov.

Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

Katera področja bodo sofinancirana?

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter (2) Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Projekti morajo prispevati k enemu rezultati in enemu neposrednemu učinku, razen v primeru Rezultata I.1, ko mora projekt prispevati k obema neposrednima učinkoma. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

  • Neposredni učinek I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
  • Neposredni učinek I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

  • Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)
  • Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim
  • Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

  • Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
  • Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

 

Kdaj in kako se prijaviti?

Rok za predložitev vlog je 30. september 2021 do 12.00 ure (opoldne) CET prek elektronskega sistema spremljanja eMS, na povezavi https://ems.norwaygrants.si/emsegp.

  • Prijavitelji se morajo podrobno seznaniti z vsebino javnega razpisa in celotno razpisno dokumentacijo. V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z razpisom prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Delavnica za prijavitelje

Informativna delavnica za prijavitelje in otvoritveni dogodek finančnih mehanizmov sta potekala 16. junija 2021. Več informacij je na tej povezavi.

Vabilo

Predstavitev – Program Izobraževanje – krepitev človeških virov (v angleškem jeziku)

Predstavitev – Uvodni del

Predstavitev – 1.b del: O programu in javnem razpisu

Predstavitev – 2. del: Razvoj projekta

Predstavitev – 4. del: Upravičenost izdatkov

Predstavitev – 6. del: Informiranje in komuniciranje

Predstavitev – Norveška agencija za mednarodno sodelovanje in izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu (DIKU) (v angleškem jeziku)

 

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori se objavijo na tej spletni strani in so osveženi enkrat tedensko.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori (24. september 2021)

 

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Priročnik za upravičence – 1.b del: O programu in javnem razpisu (verzija 3)

Priročnik za upravičence – 2. del: Razvoj projekta (verzija 3)

Priročnik za upravičence – 3. del: Prijava projekta (verzija 3)

Priročnik za upravičence – 4. del: Upravičenost izdatkov (verzija 2)

Priročnik za upravičence – 5. del: Poročanje o napredku projekta

Priročnik za upravičence – 6. del: Informiranje in komuniciranje

Priročnik za upravičence – 7. del: Arhiviranje in zaključevanje projektov

Predloga Izjave nosilca projekta

Predloga Izjave projektnega partnerja

Predloga Izjave projektnega partnerja (v angleškem jeziku)

Predloga Izjave o svetovalcih, udeleženih pri pripravi vloge za projekt

Vzorec Pogodbe o dodelitvi sredstev – drugi

Vzorec Pogodbe o dodelitvi sredstev – NPU

Vzorec Sporazuma o partnerstvu

Vzorec Sporazuma o partnerstvu (v angleškem jeziku)

 

Spremembe razpisne dokumentacije

Spremembe razpisne dokumentacije (17. september 2021)

 

Prejšnje različice sprememb razpisne dokumentacije

Spremembe razpisne dokumentacije (9. september 2021)

Spremembe razpisne dokumentacije (22. julij 2021)

Spremembe razpisne dokumentacije (9. julij 2021)

 

Prejšnje različice razpisne dokumentacije

Priročnik za upravičence – 1.b del: O programu in javnem razpisu

Priročnik za upravičence – 1.b del: O programu in javnem razpisu (verzija 2)

Priročnik za upravičence – 2. del: Razvoj projekta

Priročnik za upravičence – 2. del: Razvoj projekta (verzija 2)

Priročnik za upravičence – 3. del: Prijava projekta

Priročnik za upravičence – 3. del: Prijava projekta (verzija 2)

Priročnik za upravičence – 4. del: Upravičenost izdatkov

 

Druga dokumentacija

Priloga 3 Priročnika o poročanju rezultatov

Vzorec prijavnice za lažjo pripravo prijave v eMS sistemu

Obrazec za iskanje partnerja iz države donatorice (v angleškem jeziku)

Slovar izrazov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP

 

Iskanje projektnih partnerjev

Facebook skupina namenjena iskanju projektnih partnerjev z Norveške in Slovenije.

 

Informativni listi

Rezultat I.1 – Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Rezultat I.2 – Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

Rezultat I.3 – Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

 

Pravna podlaga

Uredba o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021

Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 (neuraden prevod)

Memorandum o soglasju o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 (v angleškem jeziku)

Memorandum o soglasju o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021-popravljen (v angleškem jeziku)

Aneks A k Memorandumu o soglasju o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014−2021-spremenjen (v angleškem jeziku)

Sporazum o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov (v angleškem jeziku) – sprememba (marec 2021)

Sporazum o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov (v angleškem jeziku)

Smernice  o dodeljevanju pomoči po pravilu “de minimis” in državnih pomočeh