Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v Sloveniji v letu 2020

28. maj 2021 – Na letnem sestanku so države donatorice potrdile Kombinirano strateško in letno poročilo izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v Sloveniji za leto 2020, ki ga lahko najdete tukaj. Ob tej priložnosti pa objavljamo tudi informativni list s pregledom dogajanja v okviru finančnih mehanizmov, predvsem pa programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in Sklada za bilateralne odnose, katere upravlja Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Leto 2020 je bilo polno izzivov, ki so zahtevali prilagoditev novim okoliščinam. Kljub temu so bile izvedene številne aktivnosti v okviru programov in skladov ter dosežen pomemben napredek pri izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Pregled leta 2020: Izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančenga mehanizma EGP v Sloveniji

Nacionalna kontaktna točka

Nacionalna kontaktna točka

Novembra 2020 je bila sprejeta Uredba o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021.

Oktobra 2020 je bil organiziran letni sestanek z državami donatoricami, na katerem je bil ocenjen napredek v izvajanju finančnih mehanizmov v Sloveniji, še posebej v luči pandemije Covid-19.

Večina informacijskih in komunikacijskih aktivnosti v letu 2020 je bilo treba prilagoditi razmeram pandemije Covid-19, nekatere dejavnosti so bile prestavljene na leto 2021, druge pa so bile izvedene preko spleta.

Nosilec programa                   

Večina izvedenih dejavnosti Nosilca obeh programov je bila namenjena pripravi Javnega razpisa in objavi v letu 2021. Razpis v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je objavljen tukaj. Razpis v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je objavljen tukaj.

Odobren je bil projekt »Hiša za otroke/Barnahus«, ki ga v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov izvaja Ministrstvo za pravosodje. To je pilotni projekt, ki temelji na Zakonu o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke, ki bo na enem mestu, v otrokom prijaznem in varnem okolju, zagotovil ustrezno obravnavo otrok žrtev s celovito podporo visoko usposobljenih strokovnjakov.

Sklad za bilateralne odnose

Sklad za bilateralne odnose je instrument namenjen krepitvi sodelovanja, razširitvi znanja ter povečanju medsebojno razumevanja med državami donatoricami in državami upravičenkami. Namen sklada je finančno podpreti širok spekter dejavnosti, ki imajo jasno bilateralno naravo in prispevajo h krepitvi bilateralnih odnosov.

Zaradi pandemije Covid-19 so bile nekatere načrtovane bilateralne aktivnosti v okviru Sklada prestavljene ali izvedene na drugačen način. Vse načrtovane aktivnosti v okviru bilateralne iniciative »Raziskava na temo enakih možnosti na področju diplomacije« so bile izvedene do konca leta 2020.

Dekorativna slika

 

Sklad za civilno družbo (Acive Citizens Fund) in ostali programi ter skladi

Za informacije o Skladu za civilno družbo oz. Active Citizens Fund obiščite spletno stran sklada. Obiščite spletno stran Innovation Norway za informacije o programu Socialni dialog – dostojno delo. Obiščite tudi spletno stran Sklada za zaposlovanje mladih in Sklada za regionalno sodelovanje, ki se prav tako izvajata v okviru finančnih mehanizmov.

Skip to content