Bilateralno sodelovanje

Sklad za bilateralne odnose

Sklad za bilateralne odnose, ki ga upravlja Nacionalna kontaktna točka, je namenjen financiranju bilateralnih aktivnosti, katerih vsebina presega izbrana programska področja. Del sredstev Sklada za bilateralne odnose je dodeljen tudi programoma Izobraževanje – krepitev človeških virov in Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. O izvajanju sklada odloča Skupni odbor Sklada za bilateralne odnose, ki ga sestavljajo Nacionalna kontaktna točka in predstavniki Ministrstev za zunanje zadeve držav donatoric ter predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.


Dodatne informacije:
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
T: +386 1 400 36 80
F: +386 1 400 35 22
E: gp.svrk@gov.si

Nataša Babuder Rumpret
E: natasa.babuder-rumpret@gov.si
T: + 386 1 400 34 73