Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novinarska konferenca in zaključni dogodek projekta Zeleni Pingvin

10. april 2024 – V Kovačnici v Kranju je bilo popoldne pestro dogajanje, saj sta bila v okviru projekta Zeleni Pingvin organizirana novinarska konferenca in zaključni dogodek. Projekt, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, na interaktiven način povezuje področje izobraževanja in skrb za okolje.

Na novinarski konferenci so predstavniki nosilca projekta Iskraemeco, d. d. in slovenskih projektnih partnerjev Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana in Društvo DOVES – FEE Slovenia predstavili prispevek k varovanju okolja, pristope k zagotavljanju trajnosti projekta in prihodnji razvoj digitalne platforme Zeleni pingvin, ki je nastala v okviru projekta. Poleg slovenskih, v projektu sodeluje tudi norveški projektni partner FEE Norway.

 

5 oseb sedi za mizo na novinarski konferenci
© MKRR

Na zaključnem dogodku projekta je nosilec projekta predstavil ključne dosežke projekta, ki so rezultat plodnega sodelovanja med projektnimi partnerji in osnovnimi šolami, ki so sodelovale pri pilotni uporabi digitalne platforme Zeleni pingvin. Sodelovale so tri osnovne šole iz Ljubljane (OŠ Jožeta Moškriča, OŠ Hinka Smrekarja in OŠ Šmartno pod Šmarno goro), tri osnovne šole iz Kranja (OŠ Franceta Prešerna, OŠ Staneta Žagarja in OŠ Predoslje) ter mednarodna osnovna šola iz Kristiansanda na Norveškem. Učitelji so s svojo zagretostjo uspešno motivirali učence, da so aktivno prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa in drugi skrbi za okolje.

Skupinska fotografija učencev, učiteljev in maskote zelenega pingvina
© MKRR

Digitalna platforma Zeleni pingvin je bila razvita z namenom zagotavljanja podpore za doseganje ogljične nevtralnosti z izobraževanjem in vključevanjem državljanov. Prvenstveno je namenjena učiteljem in učencem. Glavni namen aplikacije je osveščanje otrok in posledično njihovih staršev o varovanju okolja, razumevanju ogljičnega odtisa in podnebnih sprememb. Zeleni pingvin v spletni in mobilni platformi spodbuja otroke k vzpostavljanju vsakodnevnih navad, ki pripomorejo k nižanju ogljičnega odtisa tako na individualni ravni kot na ravni šole kot institucije.

To inovativno idejo je prepoznala tako domača kot mednarodna skupnost, saj je že prejela nekaj nagrad v Sloveniji in na tujem.

Skip to content