Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Vzpostavitev Barnahus v Sloveniji: pot naprej

Ljubljana, 9. oktober 2018 – Z oktobrom se je zaključil skupen projekt Evropske komisije in Sveta Evrope »Barnahus/Hiša za otroke«, sklenjen na zaključnem dogodku 9. oktobra 2018.

Cilj projekta je vzpostavitev Hiše za otroke v Sloveniji, ki je namenjena izpeljavi otroku prijaznega in učinkovitega sodnega postopka, ko gre za obravnavo kaznivih dejanj spolnih zlorab pri otrocih. Kot najustreznejši model izvajanja določb Lanzarotske konvencije (Konvencija o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo) v praksi je bil označen islandski model hiše za otroke – Barnahus. Prva hiša za otroke je začela delovati leta 1998 na Islandiji. Osnovni namen modela Barnahus je, da se otrok izogne ponavljajočim razgovorom s predstavniki različnih služb na različnih lokacijah, tako da se zagotovi sodelovanje med ustreznimi sodnimi, socialnimi in zdravstvenimi akterji na otrokom prijazni lokaciji.

V okviru projekta Hiša za otroke so bile izdelane Nacionalne smernice za delovanje za Hišo za otroke/Barnahus v Sloveniji in Načrt ustanovitve, delovanja in vrednotenja Hiše za otroke v Sloveniji, temeljna dokumenta za vzpostavitev tovrstne institucije v praksi.

Projekt, ki se je izvajal od februarja do oktobra 2018, sta sofinancirala Služba za strukturne reforme Evropske Komisije in Svet Evrope, izveden pa je bil v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije.

Na zaključnem dogodku je potekalo strokovno srečanje, na katerem so poleg predstavnikov Sveta Evrope in Evropske Komisije sodelovali tudi g. Bragi Gudbrandsson iz Islandije, utemeljitelj koncepta Barnahus, ga. Olivia Lind Haldorsson, avtorica standardov kvalitete za hiše za otroke in člani medresorske delovne skupine za izvedbo projekta Hiša za otroke. Srečanja sta se udeležili tudi predstavnici Nacionalne kontaktne točke in Nosilca programa Krepitev človeških virov. V okviru tega programa je vzpostavitev hiše za otroke predlagan kot vnaprej opredeljen projekt.

Dogodek se je zaključil s slovesnim podpisom Zaveze o podpori in sodelovanju pri implementaciji Hiše za otroke v Slovenije. Predstavniki Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve, Vrhovnega sodišča, Generalne policijske uprave in Generalnega državnega tožilstva so se zavezali, da bodo podpirali »vzpostavitev, razvoj, implementacijo in delovanje Hiše za otroke v skladu z Nacionalnimi smernicami za Hišo za otroke/Barnahus in Priročnikom za ustanovitev, delovanje in ocenjevanje Hiše za otroke v Sloveniji, ki bo postopno dosegla Evropske Barnahus standarde kvalitete. Vzpostavljen bo multidisciplinarni skupinski pristop v ocenjevanju, preiskovanju, pregonu ter napotitvah na medicinsko in psihološko zdravstveno oskrbo otrok, ki so lahko bili zlorabljeni.«

Skip to content