Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Uporabna gradiva projekta VIS A VIS

20. september 2023 – V okviru projekta so pripravljeni dokumenti za podporo zaposlenim s področja vzgoje in izobraževanja ter delodajalcem pri vključevanju in zaposlovanju oseb z avtizmom.

Pomoč osebam z avtizmom na ravni države je pomanjkljiva, zato projekt VIS A VIS vzpostavlja model povezovanja deležnikov na lokalni in nacionalni ravni ter povečuje kompetence učiteljev, izvajalcev usposabljanj ter delodajalcev za delo in življenje oseb z avtizmom. Prek institucionalnega sodelovanja projekt prispeva k vzpostavitvi varnega, ustvarjalnega, odprtega, interaktivnega, inovativnega in spodbudnega okolja za osebe z avtizmom, modernizira pristope za njihovo poučevanje in prispeva k izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti.

V okviru projekta se izvajajo izobraževanja za omenjene ciljne skupine, v polnem zagonu je tudi pilotna zaposlitev osebe z avtizmom pri enem od projektnih partnerjev.

Strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja ter delodajalcem, ki se srečujejo z osebami z avtizmom, so v okviru projekta na voljo uporabna gradiva na povezavah:

Projekt VIS A VIS je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. V projektu sodelujejo Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije kot nosilec projekta ter projektni partnerji Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje, Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor, OŠ Kozara Nova Gorica, MIK d. o. o. in norveški Fjæran-Granum’s Top Competence Service.

Skip to content