Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Tematska konferenca projekta Zeleni pingvin

20. marec 2024 – Pretekli teden je v Ljubljani potekala tematska konferenca projekta Zeleni pingvin, ki so jo organizirali nosilec projekta Iskraemeco, d. d. in projektni partnerji Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES – FEE Slovenija in FEE Norway. Konferenca je s svojimi inovativnimi pristopi k izkustvenemu poučevanju navdušila udeležence.

Glavni rezultat projekta je platforma Zeleni pingvin, ki ponuja širok nabor interaktivnih učnih gradiv, ki učencem na zabaven in poučen način približajo teme, kot so podnebne spremembe, varčevanje z energijo in trajnostni načini življenja. Predstavniki OŠ Hinka Smrekarja in OŠ Jožeta Moškriča so delili svoje izkušnje z uporabo platforme Zeleni pingvin. Učenci so navdušeni nad interaktivnim načinom učenja in z veseljem sodelujejo v različnih aktivnostih, kot so kvizi, izdelava družabnih iger iz odpadnih materialov in izmenjevalnica oblačil. Učitelji so v okviru konference pohvalili platformo, saj jim omogoča, da na inovativen način vključijo digitalne tehnologije v poučevanje in učence spodbujajo k aktivnemu državljanstvu.

Govorka drži mikrofon in govori. V ozadju je na zaslonu prikazan napis: Zeleni Pingvin na Osnovni šoli Hinka Smrekarja.
© Projekt Zeleni Pingvin

Predstavnica Mestne občine Ljubljana je za konec predstavila še projekt Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti. Poudarila je pomen sodelovanja na ravni mesta, države in posameznikov ter vključevanja in ozaveščanja o trajnostnih praksah.

Pogled iz ozadja dvorane. V ozadju dvorane je nameščena tehnična oprema za izvedbo konference, poleg na stolu sedi govorec, ki govori v mikrofon. V ospredju dvorane udeleženci spremljajo dogajanje na zaslonu.
© Projekt Zeleni Pingvin

Konferenca je potrdila, da je platforma Zeleni pingvin pomembno orodje za izkustveno poučevanje o trajnostnih temah. Udeleženci so bili navdušeni nad inovativnimi pristopi in so izrazili prepričanje, da lahko platforma pomembno prispeva k izobraževanju mladih za boljšo prihodnost.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma in pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Vir: Iskraemeco

Skip to content