Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Srečanje nosilcev programov in programskih partnerjev iz držav donatoric s področja izobraževanja

Od 4–6. septembra 2018 je v Lihtenštajnu potekalo drugo srečanje vezano na področje Izobraževanja, ki so se ga je udeležili predstavniki 11 držav prejemnic, predstavniki donatorjev – programski partnerji iz Norveške in Lihtenštajna ter predstavnice Urada za finančne mehanizme in ministrstva za zunanje zadeve Norveške ter Lihtenštajna. Udeleženci so se seznanili s fazami izvajanja procesa programiranja oziroma implementacije programa v posamezni državi, prejeli so napotke in priporočila za nadaljnje korake pri izvajanju programov. Predstavljen je bil tudi sistem vajeništva v državah donatoricah.

Udeležba na srečanju je bila pomembna tudi iz vidika izmenjave izkušenj in dobrih praks z nosilci programov iz drugih držav in partnerji iz držav donatoric, kakor tudi utrditve bilateralnih stikov.

V Sloveniji se bo s področja izobraževanja izvajal program Krepitev človeških virov s ciljem izboljšanja človeškega kapitala in baze znanja. Kot programski partner iz države donatorice pri izvajanju programa sodeluje Norveški center za mednarodno sodelovanje v izobraževanju (Norwegian Centre for International Cooperation in Education) in Nacionalna agencija za mednarodne zadeve v izobraževanju (National Agency for International Education Affairs) iz Lihtenštajna.

Skip to content