Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Skupni zaključni dogodek projektov ReMOBIL in SmartMOVE

26. april 2024 – V začetku tega tedna se je odvila skupna zaključna konferenca projektov ReMOBIL in SmartMOVE, ki se osredotočata na izzive trajnostne mobilnosti na regionalnih ravneh na območjih z veliko prometa. Rdeča nit dogodka so bile inovativne rešitve in nov model upravljanja trajnostne mobilnosti.

Zaključna konferenca z naslovom Inovativne rešitve in nov model upravljanja trajnostne mobilnosti se je odvila v dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru v okviru projektov ReMOBIL in SmartMOVE, ki sta sofinancirana s sredstvi Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Na dogodku so se predstavili tudi ostali projekti, sofinancirani s sredstvi Finančnega mehanizma EGP. To so Predjama Sustainable, SALOMON in Trata 2.1.

Udeležence dogodka je uvodoma pozdravila podžupanja Mestne občine Koper, Mateja Hrvatin Kozlovič, častna gostja veleposlanica Kraljevine Norveške, Trine Skymoen, minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek, direktor Posoškega razvojnega centra, ki je vodilni partner projekta ReMOBIL, Simon Škvor, in direktorica Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, Lilijana Madjar.

Trine Skymoen (ambasador of Norway), Dogodek : Inovativne rešitve in nov model upravljanja trajnostne mobilnosti, Regionalni razvojni center Koper, Koper, Slovenia, 23.04.2024, Mandatory Credit © Uros Hocevar / kolektiff
© Uros Hocevar / kolektiff

Častna gostja veleposlanica Kraljevine Norveške, Trine Skymoen, je poudarila pomen promocije trajnostne mobilnosti, k čemur je pripomoglo tudi pet projektov, katerih rezultate bo mogoče prenesti na nova območja.

dr. Aleksander Jevšek (Minister za kohezijo in regionalni razvoj, Dogodek : Inovativne rešitve in nov model upravljanja trajnostne mobilnosti, Regionalni razvojni center Koper, Koper, Slovenia, 23.04.2024, Mandatory Credit © Uros Hocevar / kolektiff
© Uros Hocevar / kolektiff

Minister za kohezijo in regionalni razvoj, dr. Aleksander Jevšek je izpostavil pomen trajnostne mobilnosti za prihodnost naše države in Evrope. V nagovoru je poudaril, da “je naš skupen cilj, da spodbujamo trajnostno mobilnost kot način življenja ter da kot posamezniki in skupnost prispevamo k ohranitvi okolja. Če to želimo ali ne, zeleni prehod je realnost.

Sledila je predstavitev projekta ReMOBIL, ki je preko dobrih praks iz tujine prenesel v Slovenijo učinkovit model upravljanja trajnostne mobilnosti. V okviru projekta so organizirali mednarodno poletno šolo trajnostne mobilnosti in izvajali izobraževanja strokovnjakov s tega področja. Vzpostavljenih je bilo šest Regijskih centrov mobilnosti (RCM), in sicer RCM Istra Brkini Kras, RCM Severna Primorska, RCM Ljubljanske urbane regije, RCM Gorenjske, RCM Podravje in RCM Koroška.

Projekt SmartMOVE, katerega nosilec je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, se je ukvarjal z upravljanjem trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa v Ljubljani in okolici, naslavljal pa je predvsem delodajalce. V projekt so bili vključeni trije veliki zaposlovalci v Ljubljani, in sicer Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, BTC City Ljubljana in IKEA Slovenija, za katere so pripravili mobilnostne načrte, ki ponujajo ukrepe za bolj trajnosten prihod zaposlenih na delo.

Skozi panelno razpravo so praktične rešitve mobilnostnih izzivov in mobilnostne načrte za ustanove predstavili projekt SALOMON, projekt Predjama Sustainable in projekt Trata 2.1. Občina Postojna je preko projekta Predjama Sustainable pripravila trajnostne prometne rešitve za povezavo med Postojno oz. Postojnsko jamo in Predjamskim gradom. Splošna bolnišnica Novo mesto je v okviru projekta SALOMON izvedla raziskavo o potovalnih navadah zaposlenih, pacientov in obiskovalcev, pridobila je mobilnostni načrt, kolesarnico sistema za izposojo koles GoNM in polnilnice s polnilnimi mesti za električna vozila. Projekt Trata 2.1, industrijska cona za 21. stoletje, je kot prvi v Sloveniji obravnaval mobilnost v industrijskih conah. Projektno območje je bila industrijska cona trata v Škofji Loka.

Peter Zajc, (Regionalna razvojna agencija za Koroško), Miro Kristan (Posoški razvojni center), Nejc Smole, (župan občine Medvode) and Darko Trajanov, (Direktorat za prometno politiko, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo), Dogodek : Inovativne rešitve in nov model upravljanja trajnostne mobilnosti, Regionalni razvojni center Koper, Koper, Slovenia, 23.04.2024, Mandatory Credit © Uros Hocevar / kolektiff
© Uros Hocevar / kolektiff

Ob robu predstavitve projektov je potekala še panelna razprava na temo vzpostavljanja regijskih centrov mobilnosti, na katerih so sodelovali predstavniki projektnih partnerjev, Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, lokalnih skupnosti in podjetij.

V projektu SmartMOVE sodelujejo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije kot nosilec projekta in projektni partnerji Institut Jožef Stefan, Inštitut za politike prostora, Ljubljanski urbanistični zavod, Združenje delodajalcev Slovenije, GoOpti, Center energetsko učinkovitih rešitev in norveški partner Nordland Research Institute.

V projekti ReMOBIL sodelujejo Posoški razvojni center kot nosilec projekta in projektni partnerji Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, BSC Kranj, Regionalni razvojni center Koper, Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, RRA Koroška, AMZS, Ljubljanski urbanistični Zavod in norveški partner Viken County Council.

VIR: Projekt ReMOBIL in projekt SmartMOVE

Skip to content