Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Rezultati prvih razpisov v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo

Upravljavec programa Socialni dialog – dostojno delo, Innovation Norway, je objavil rezultate prvih razpisov za izbor projektov.

Prvi razpisi za izbor projektnih predlogov v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo so se zaključili 7. februarja 2019. Prejetih je bilo 61 prijav. Skupni znesek zaprošenih sredstev v 11 državah je znašal približno 9,8 milijona EUR, na voljo pa je bilo 10,6 milijona EUR. Za sofinanciranje je bilo izbranih 44 projektov, ki bodo skupaj prejeli 5,9 milijona EUR sredstev tega programa.

Seznam izbranih projektov (v angleškem jeziku)

Dostojno delo za vse

86.330 EUR | 4 partnerji | 24 mesecev (1. 3. 2020 – 28. 2. 2022)

V Sloveniji se izvaja projekt Dostojno delo za vse, ki ga vodi Zavod RS za zaposlovanje, v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti – IRDO in norveškim partnerjem Welfare Administration (NAV). Za projekt, ki je vreden 105.070,00 EUR, Norveški finančni mehanizem zagotavlja 82,1 % sredstev.

S projektom se prizadeva dvigniti ozaveščenost o dostojnem delu v strokovni in splošni javnosti in med deležniki na trgu dela. V ta namen so načrtovana usposabljanja, konferenca ter medijska kampanja za spodbujanje in ozaveščanje o dostojnem delu. Kot podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelnim se bo pripravil koncept Dan za dvojnika (Duo day). Pri načrtovanju in izvedbi aktivnosti bodo partnerji upoštevali znanje in dobre prakse iz Norveške.

Drugi javni razpis programa Socialni dialog – dostojno delo

Upravljavec programa Socialni dialog – dostojno delo, Innovation Norway, je za Slovenijo objavil drugi javni razpis za zbiranje predlogov projektov v vrednosti 86.660 EUR. Rok za prijavo je 1. oktober 2020, do 13:00. Razpis je dostopen na uradni spletni strani programa Socialni dialog – dostojno delo.

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom in programom Socialni dialog – dostojno delo je potrebno nasloviti na uradni e-poštni naslov programa: decentwork@innovationnorway.no.

Skip to content