Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Prožnost delovnega časa: Krepitev moči sodobne delovne sile

14. september 2023 – V okviru projekta Prometej, katerega glavni cilj je opolnomočenje zaposlenih s preizkušenimi ukrepi za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, so projektni partnerji temeljito raziskali tematike, ki imajo ključen vpliv na delo in dobro počutje zaposlenih v današnjem delovnem okolju.

Sodobna podjetja prepoznavajo potrebo po inovativnih pristopih k organizaciji delovnega časa, ki omogočajo boljše ravnotežje med profesionalnim in zasebnim življenjem ter obenem povečujejo produktivnost in kreativnost zaposlenih. Te spremembe vključujejo »pravico do odklopa«, možnost dela na daljavo in prilagodljiv delovni čas, ki skupaj ustvarjajo izjemno spodbudno delovno okolje.

Pravica do odklopa

Zaposleni imajo pravico, da se izven svojega uradnega delovnega časa popolnoma odklopijo od službenih obveznosti. Ta svoboda omogoča zaposlenim, da si ponovno napolnijo baterije, izboljšajo svoje duševno zdravje ter razvijajo kreativne zamisli. Posledično se dviguje raven motivacije in zadovoljstva z delom, kar pomembno prispeva k bolj zdravemu in produktivnemu delovnemu okolju.

Možnosti dela na daljavo

Sodobne tehnologije omogočajo podjetjem, da svojim zaposlenim ponudijo možnost dela na daljavo. Ta pristop ne samo, da spodbuja prožnost, ampak tudi omogoča, da zaposleni izkoristijo svoje delovne ure bolj učinkovito. S tem se izboljšuje produktivnost in omogoča boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Prilagodljiv delovni čas

Uporaba drsečega delovnega časa, prilagodljivih izmen in individualnih urnikov postaja vse bolj razširjena praksa v modernem poslovnem svetu. To omogoča zaposlenim večji nadzor nad svojim delovnim časom in boljšo prilagoditev svojim potrebam. Posledično se povečuje zadovoljstvo pri delu ter uspešnost zaposlenih, kar koristi tako podjetju kot posameznikom.

Čeprav se ob tem pojavljajo izzivi, kot so izboljšana komunikacija med sodelavci in preprečevanje izgorelosti, je ta sprememba v delovnem okolju obetavna. Krepi ne le moč sodobne delovne sile, ampak tudi raznolikost in harmonijo v delovnem okolju. To je korak naprej v gradnji bolj zdravih, produktivnih in trajnostnih organizacij, ki se znajo prilagajati izzivom sodobnega poslovnega sveta.

V projektu Prometej, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, sodelujejo Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija kot nosilec projekta in projektni partnerji IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, Merkur trgovina, Riko, Knauf Insulation, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije,  A1 Slovenija, AMZS, Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete (Univerza v Mariboru) in Norveška avtomobilska fundacija.

Vabljeni tudi k obisku spletne platforme PROMETEJ.

Vir: ZJSRS

Skip to content