Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekt SALOMON – Raziskava o potovalnih navadah v Splošni bolnišnici Novo mesto razkriva potrebo po prilagojenih rešitvah

9. november 2023 – V sklopu projekta Salomon, ki je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, Splošna bolnišnica Novo mesto skupaj s partnerji izdeluje trajnostni mobilnosti načrt. S strani projektnega partnerja Univerze NORD je bila izvedena raziskava o potovalnih navadah zaposlenih, pacientov in obiskovalcev, ki je razkrila ključne ugotovitve o potovalnih vzorcih.

Ključne ugotovitve opravljene raziskave kažejo, da le redki obiskovalci in zaposleni uporabljajo trajnostne načine prevoza. Predvsem ne uporabljajo javnega prevoza in kolesarjenja zaradi različnih dejavnikov, ki jih ovirajo, da bi dostopali do bolnišnice Novo mesto. To sta predvsem slabi prometni povezavi javnega prevoza in neurejeni kolesarski poti oziroma pešpoti.

Avtomobili na parkirišču pred bolnišnico.
© projekt Salomon

Pri izbiri prevoznega sredstva so se izkazali kot pomembni tudi psihološki dejavniki. Čeprav imajo anketiranci pozitiven odnos do trajnostnih oblik mobilnosti, se še vedno raje poslužujejo okolju manj prijaznim mobilnim sredstvom. V raziskavi namreč ugotavljajo, da trajnostna mobilnost predstavlja za ljudi tveganja, povezana s časom, ki ga porabijo za uporabo trajnostne mobilnosti (zamude in pogostost javnega prevoza), varnostjo (kolesarjenje po neurejenih poteh) in zdravstvene težave, zaradi katerih predvsem pacienti ne morejo uporabljati pešpoti ali kolesa.

Anketiranci so poročali, da se v 65 % pripeljejo do bolnišnice z osebnim avtomobilom. Slednje nekoliko več uporabljajo zaposleni kot pacienti ali obiskovalci, ki kot alternativo osebnim avtomobilom, za svojo pot do bolnišnice uporabljajo javni potniški promet ali hojo. Tako nosilec projekta ugotavlja, da je v okolici bolnišnice nujno poiskati prilagojene rešitve za trajnostno mobilnost, ki bodo pripomogle k zmanjšanju ogljičnega odtisa in vzpostavile trajnostno, zdravo, vključujoče in dostopno okolje.

Letak za spodbujanje trajnostne mobilnosti
© projekt Salomon

V iskanju rešitev

V sklopu projekta Salomon so že pripravili rešitve za povečanje trajnostne mobilnosti. Spomladi 2023 so v okolici bolnišnice vzpostavili kolesarsko postajo za izposojo koles GoNM, ki spodbuja kolesarjenje kot trajnosten način prevoza. Prav tako so na parkirišču za zaposlene postavili 6 polnilnic za električna vozila, ki so na voljo zaposlenim, ki uporabljajo električna vozila.

Sledila bo faza izdelave Mobilnostnega načrta za Splošno bolnišnico Novo Mesto, ki bo namenjen spodbudi uporabe trajnostne mobilnosti. Z njim tudi želijo spremeniti potovalne navade vseh uporabnikov in zaposlenih v bolnišnici.

V projektu Salomon, ki je podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, sodelujejo Razvojni center Novo mesto kot nosilec projekta in projektna partnerja Splošna bolnišnica Novo mesto ter Univerza NORD z Norveške.

 

VIR: SB NM

Skip to content