Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekt Akademija za kombinirano učenje: povezovanje, inovacije in digitalizacija v slovenskem izobraževanju

11. oktober 2023 – Projekt Akademija za kombinirano učenje, namenjen vzpostavitvi digitalnega učnega okolja v Sloveniji, deluje s polno paro. S povezovanjem na različnih ravneh strokovnega izobraževanja in gospodarstva, ob podpori mednarodnega sodelovanja, ta projekt bistveno prispeva k digitalizaciji izobraževanja. Poleg tega spodbuja razvoj inovativnih praks in krepi kompetence v izobraževalnem sektorju.

Razvoj “Kombiniranega učnega modela za srednje strokovno izobraževanje na področju strojništva in razvoj kompetenc dijakov in učiteljev za digitalno izobraževanje” poteka od 1.6. 2022 do 30.4. 2024.

V okviru projekta Akademija za kombinirano učenje, so že potekala usposabljanja za multiplikatorje, ki so namenjena širjenju in uporabi interaktivnih učnih gradiv v kombiniranem učnem modelu za program strojništva. Dogodka se je udeležilo 20 učiteljev, ki so izrazili zadovoljstvo s predstavljenimi gradivi, hkrati pa so prejeli dragocene povratne informacije in predloge za izboljšave. To je pripomoglo k pripravljenosti večine udeležencev za nadaljnje sodelovanje.

Fokusnih skupin, kjer so spraševali delodajalce, katera znanja pričakujejo od dijakov, seveda tudi od zaposlenih, se je udeležilo preko 60 predstavnikov različnih podjetij. Vse informacije so dobrodošle pri razvoju kombiniranega učnega modela in razvoju učnih gradiv.

Prav tako so izvedli študijski obisk v Oslo, kjer so od partnerjev pridobili koristne informacije in napotke za izdelavo kakovostnega učnega modela za digitalno poučevanje in učenje.

Ljudje zbrani za mizo mizicami, predavatelj stoji pred zaslonom.
Obisk projektnega partnerja na Norveškem. © Akademija za kombinirano učenje

Skupinska slika udeležencev študijskega obiska
Študijski obisk Norveške. © Akademija za kombinirano učenje

V oktobru in novembru 2023 do sedaj razvita gradiva predstavljajo po različnih šolskih centrih po Sloveniji, in sicer v tistih, kjer izvajajo program strojništva. Vabljeni so učitelji iz vse Slovenije, ker bi jim želeli gradiva predstaviti in jih na osnovi njihovih mnenj še dodatno izboljšati. Po končanem projektu bodo gradiva prosto dostopna.

Odpravljanje “digitalne vrzeli”

Pomemben poudarek projekta je na odpravljanju “digitalne vrzeli” v izobraževanju. Čeprav se digitalna preobrazba pogosto obravnava kot rešitev za sodobne izobraževalne izzive, je treba oceniti njeno učinkovitost v primerjavi s tradicionalnimi metodami poučevanja.

Učitelji se soočajo z izzivi, kot so pomanjkanje digitalnih kompetenc, neustrezni učni modeli in hitro spreminjajoče se okolje. Projekt naslavlja te izzive s povezovanjem učiteljev z različnimi deležniki in z razvojem novih, prilagodljivih učnih modelov.

Projekt se osredotoča na 6 glavnih aktivnostih:

  1. Razvoj interaktivnih učnih vsebin in digitalnega učnega okolja.
  2. Povezovanje učiteljev z deležniki znotraj in zunaj izobraževalnega sistema.
  3. Izmenjava znanj in dobrih praks na področju izobraževanja.
  4. Vzpostavitev mreže institucionalnih partnerjev.
  5. Usposabljanje učiteljev za pridobivanje digitalnih kompetenc.
  6. Pilotna implementacija modela
Delavnica s stroji.
Primer dobre prakse kako poteka učenje na Norveškem. © Akademija za kombinirano učenje

Projekt Akademija za kombinirano učenje, ki se izvaja v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. V njem sodelujejo Založba Rokus Klett kot nosilec projekta in projektni partnerji Center za poslovno usposabljanje GZS, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Center za poklicno izobraževanje. Šolski center Novo mesto in Založba Gyldendal iz Norveške. Za več informacij o projektu obiščite tudi spletno stran projekta: https://www.academycole.si/.

Predstavitvena brošura projekta Akademija za kombinirano učenje.

 

Avtorica: Nives Šircelj, CPU

Skip to content