Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Peti letni sestanek v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021

29. marec 2023 – V okviru izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 je potekal že 5. letni sestanek z državami donatoricami, Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško, tokrat v Postojni. Namen srečanja je bil pregled stanja programov ter zagotoviti čim bolj učinkovito črpanje sredstev obeh finančnih mehanizmov.

V uvodnem nagovoru je dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj izrazil zadovoljstvo, da je Slovenija prišla do točke, ko v celoti izvaja vse projekte in programe, ki so načrtovani v okviru sedanjega obdobja financiranja. »Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP sta, poleg razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike, pomemben vir financiranja, ki podpira razvoj Slovenije. Prepričan sem, da bodo vsi projekti, ki se trenutno izvajajo, na koncu pomembno prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev in pozitivnim premikom na področjih, ki so strateškega pomena ne le za Slovenijo, ampak tudi zunaj naših meja. Prepričan sem tudi, da bomo v prihodnjih letih še okrepili naše sodelovanje in se še naprej učili drug od drugega,« je dejal minister.

Trine Skymoen, veleposlanica Kraljevine Norveške iz Budimpešte, se je zahvalila za dobro sodelovanje in predano delo v okviru finančnih mehanizmov. Poudarila je, da finančna mehanizma predstavljata velik potencial za nadaljnje sodelovanje Norveške in Slovenije. Kristín A. Árnadóttir, veleposlanica Islandije, se je prav tako zahvalila za odlično sodelovanje in spomnila na pretekle primere dobrih praks bilateralnega sodelovanja. Predstavila je tudi področja za katere se bo Islandija zavzemala v pogajanjih za prihodnje obdobje financiranja.

Predstavitev poročila in izvajanja programov

V prvem delu srečanja je bilo predstavljeno Kombinirano strateško in letno poročilo za leto 2022. Predstavnica Urada za finančne mehanizme je predstavila Sklad za civilno družbo – Active Citizens Fund, program Socialni dialog – dostojno delo, in dva horizontalna sklada, Sklad za regionalni razvoj in Sklad za zaposlovanje mladih, s poudarkom na sodelovanju slovenskih institucij. Nosilec programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je poročal o izvajanju obeh programov in projektov. Urad RS za nadzor proračuna pa je predstavil svoje delo in revizijsko poročilo. Donatorji so pozdravili napredek v zadnjih mesecih in Slovenijo pozvali k čim bolj učinkoviti implementaciji projektov.

V okviru Sklada za bilateralne odnose je bila predstavljena bilateralna inciativa »Podpiranje zelenih zagonskih podjetij jutrišnjega dne«, ki jo Primorski tehnološki park izvaja v sodelovanju s tremi norveškimi partnerji (Oslo Science Park – STARTUPLAB, Insj UIO in Park Hamar – Learning HUB). Ključni dolgoročni cilj te iniciative je poiskati nove načine, kako opolnomočiti današnjo mladino, da bo lahko izkoristila priložnosti prihodnosti z ustvarjanjem delovnih mest, ki so okoljsko trajnostna in družbeno odgovorna.

Pregled leta 2022: Izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančenga mehanizma EGP v Sloveniji

Predstavitve projektov

Na drugem delu srečanja so se predstavili trije projekti. Najprej je občina Postojna predstavila lokalni projekt Predjama Sustainable, s katerim si prizadevajo za trajnostne rešitve in ureditve na področju mobilnosti, saj je dosedanja prometna obremenjenost turistične destinacije Predjama neprimerna in moteča tako za lokalne prebivalce kot tudi za okolje.

Predstavniki Posoškega razvojnega centra so skupaj z norveškim partnerjem Viken County Council predstavili projekt ReMOBIL, v okviru katerega oblikujejo model in testirajo šestih regionalnih centrov mobilnosti. Spregovorili so tudi o tem, zakaj je potrebno in dobrodošlo bilateralno sodelovanje.

Nazadnje je KUD Center 21 predstavil projekt Varuhinje rek, ki se izvaja v okviru Sklada za civilno družbo – Active Citizens Fund. S projektom želijo povečati ozaveščenost slovenske javnosti o pomenu varovanja naravnih in človeških okolij, predvsem vodotokov, ter spodbujanje aktivnega državljanstva na tem področju.

Skip to content