Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Ogljični odtis enega avtomobila je dvakrat večji od polnega avtobusa

7. julij 2023 – Ob obisku Predjame lahko k manjšemu ogljičnemu odtisu prispevamo z uporabo novih avtobusnih (shuttle) povezav, ki jih občina Postojna uvaja z namenom spodbujanja trajnostne mobilnosti in večje povezanosti ter dostopnosti do turističnih znamenitosti v občini. Nove avtobusne povezave so vzpostavljene v okviru projekta Predjama Sustainable, ki je podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP.

Glavni namen novih avtobusnih povezav je zmanjšati število motoriziranega prometa, ki sicer ob teh počitniških obdobjih proti priljubljeni destinaciji Predjama, močno naraste. Javni potniški promet je eden izmed petih stebrov trajnostne mobilnosti, ki so del Mobilnostnega načrta Predjama, katerega so pripravili v okviru projekta Upravljanje trajnostne mobilnosti na turistični lokaciji Predjama – Predjama Sustainable. Projekt soustvarjajo občina Postojna kot nosilec projekta in projektni partnerji Postojnska jama, Inštitut za politike prostora in občina Strand z Norveške.

Projekt Predjama Sustainable stremi k reševanju izzivov velikih prometnih obremenitev zaradi številnih turističnih obiskovalcev Predjamskega gradu in s tem k zmanjšanju netrajnostnih oblik mobilnosti na poti do in v vasi Predjama. Takšen razvoj turistične destinacije sledi tudi splošnim trendom slovenskega turizma v smeri trajnostnega, odgovornega, vključujočega in odpornega turizma. Glavni cilj projekta je s pripravo mobilnostnega načrta in pilotno izvedbo ključnih ukrepov vplivati na mobilnostne navade ljudi in s tem prispevati k blaženju podnebnih sprememb. Ob koncu projekta bo delež trajnostnih oblik mobilnosti izboljšan za vsaj 5 odstotnih točk.

Mobilnostni načrt Predjama

Mobilnostni načrt pri izvedbi gradi na strateških usmeritvah, zapisanih v Celostni prometni strategiji občine Postojna in Strategiji razvoja turizma v občini Postojna 2018 – 2023. V akcijskem načrtu smo definirali tiste rešitve, ki so v Postojni in Predjami uresničljive ter učinkovite. Za izboljšanje dostopnosti do lokacije in turistične izkušnje na lokaciji je ključno zmanjšanje deleža motoriziranega prometa in izboljšanje trajnostnih načinov potovanja. Ukrepi zato zajemajo organizacijo delovanja, promocijo, optimizacijo infrastrukture in tudi uvedbo novih storitev.

Akcijski načrt je zasnovan z intenzivnim sodelovanjem vseh akterjev: lokalne uprave, upravljavca turistične destinacije, ponudnikov mobilnostnih storitev, turističnega sektorja in organizirane ter splošne lokalne skupnosti. Njihovo sodelovanje je jamstvo za izvedljivost ukrepov in za njihovo učinkovitost. Ukrepi si sledijo od kratko- do dolgoročnih, kar pomeni, da se bodo izkušnje iz upravljanja prometa nadgrajevale iz leta v leto. Učinki bodo izboljšali izkušnjo za obiskovalce, prebivalcem olajšali bivanje, lokalnim akterjem pa nudili dobro izhodišče za medsebojno vzajemno delovanje.

Poleg projektnih partnerjev so bili v pripravo mobilnostnega načrta aktivno vključeni še Krajevna skupnost Bukovje, zainteresirani prebivalci Predjame in Bukovja ter okoliških vasi, lokalna društva (Kašča, Pudgura, Bike Slovenia), Zavod Znanje Postojna (Visit Postojna) in Regionalna razvojna agencija Zeleni kras.

Uvedba treh linij avtobusnih (shuttle) prevozov

Občina Postojna je uvedla rdečo, modro in zeleno avtobusno progo. Rdeča proga, ki povezuje Predjamo in Planino, vzpostavljena pa je v času poletne turistične sezone, med 1.7. in 31.8., vozi na relaciji Planina – ŽP Postojna – Postojnska jama – Predjama. Modra proga v času viška turistične sezone (8.7.-3.9.) povezuje Postojnsko jamo in Predjamo. Zelena proga, med železniško postajo in Predjamo, bo aktualna do 30. aprila 2024 in sicer v času povečanega turističnega obiska, v času počitnic in praznikov.

Vozni redi treh avtobusnih (shuttle) linij se nahaja tukaj.

Shuttle Bus zloženka.

Skip to content