Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

O duševnem zdravju mladih in medvrstniškem nasilju na spletni platformi TRIALOG

20. april 2023 – Na strokovnem posvetu »Mladi in duševno zdravje – tek na dolge proge«, ki je v okviru projekta TRIALOG potekal v ponedeljek, 17. aprila 2023, je bila uradno predstavljena spletna platforma TRIALOG, namenjena informiranju mladih o duševnem zdravju in nasilju ter njihovemu opolnomočenju in družbeni aktivaciji.

Spletna platforma TRIALOG          

Novonastala spletna platforma TRIALOG je bila oblikovana z namenom ozaveščanja mladih o duševnem zdravju in medvrstniškem ter intimno-partnerskem nasilju med mladimi ter za njihovo opolnomočenje na področju hitrejšega prepoznavanja različnih vrst stisk (pri njih samih ali pri vrstnikih oz. vrstnicah) ter informiranega ukrepanja. Na platformi se med drugim nahajajo naslednje koristne vsebine za mlade:

  • medvrstniški pozitivni dialog – ideje mladih za samopomoč, zgodbe mladih z izkušnjo nasilja, ideje za aktivacijo v lokalnih okoljih;
  • opisi različnih tehnik sproščanja in napotki za spoprijemanje z duševnimi stiskami;
  • na inovativen in mladim prijazen način podane vsebine v obliki kviza o prepoznavi nasilja in mitov o duševnem zdravju.
Spletna platforma TRIALOG

Strokovni posvet »Mladi in duševno zdravje – tek na dolge proge«

Strokovni posvet, namenjen tako strokovni kot širši javnosti, je razgrnil izzive, priložnosti in morebitne rešitve ter primere dobrih praks s področij duševnega zdravja mladih in medvrstniškega nasilja – teme, katerih pomen med drugim pomembno osvetljujejo nedavni tragični dogodki medvrstniškega nasilja v Celju. Ti hkrati kažejo na neuspeh obstoječih preventivnih mehanizmov na teh področjih in nujo po naslavljanju izzivov, povezanih z duševnim zdravjem mladih in medvrstniškega nasilja med njimi na sistemski ravni.

Z namenom naslovitve problematičnih percepcij o pojavnosti in pomenu nasilja in duševnega zdravja med mladimi ter za potrebe celostne naslovitve dotičnega področja, je strokovni posvet gostil gostje dr. Ksenijo Domiter Protner, šolsko pedagoginjo na Prvi gimnaziji Maribor; Tino Pivec, magistrico psihologije in mlado raziskovalko na Pedagoškem inštitutu ter Laro Mavrič, predsednico dijaške skupnosti in dijakinjo Prve gimnazije Maribor, s katerimi je vodja projekta Tjaša Rupar razpravljala o izzivih, s katerimi se mladi srečujejo na področjih duševnega zdravja, o obstoječih podpornih strukturah in primerih dobrih praks ter sistemskih prazninah in možnostih za izboljšave.

Projekt Trialog

Projekt TRIALOG, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, je nastal kot odziv na izzive, s katerimi se v novodobnih okoliščinah soočajo mladi. Številne stiske, ki jih je epidemija Covid-19 bodisi razgrnila bodisi še poglobila, ostajajo del vsakdana marsikaterega mladega posameznika oz. posameznice tudi danes, ko so ukrepi za zajezitev širjenja epidemije že dejavnik preteklosti.

Med mladimi je tako mogoče opaziti splošno poslabšanje njihovega duševnega zdravja, ki mu botrujeta predvsem porast anksioznosti in depresije. Pomanjkanje stika s svetom je številne mlade zaznamovalo tudi z nižjo stopnjo samozavesti, zmanjšano samostojnostjo, čustvenim distanciranjem in socialno samoizolacijo, na počutje marsikaterega predstavnika oz. predstavnice mladih pa je dodatno negativno vplivala materialna prikrajšanost in poslabšanje odnosov, vključno s porastom medvrstniškega in intimno-partnerskega nasilja ter nasilja v družini.

Projekt TRIALOG je sicer namenjen opolnomočenju in aktivaciji mladih ter oseb, ki se profesionalno ali pol-profesionalno ukvarjajo z mladimi, nastal pa je kot odziv na izzive, s katerimi se v novodobnih okoliščinah soočajo mladi.

Projekt vodi Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES), v sodelovanju s projektnimi partnerji AVISENSA, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje; Center interesnih dejavnosti Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Mestna občina Ptuj in Mladinski svet Mestne občine Ptuj.

Skip to content