Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novinarska konferenca projektov SmartMOVE in ReMOBIL

19. september 2022 – V okviru Evropskega tedna mobilnosti sta bila na novinarski konferenci predstavljena nova projekta, financirana s podporo Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) 2014–2021. V Ljubljansko urbano regijo in širše prinašata inovativne in učinkovite ukrepe za omejevanje negativnih okoljskih vplivov, ki so posledica netrajnostih oblik mobilnosti ter dolgoročni razvoj trajnostne mobilnosti.

Projekt SmartMOVE (Pametne rešitve za trajnostno mobilnost v Sloveniji) naslavlja upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa v Ljubljani in okolici. Tekom projekta bodo izvedeni številni ukrepi – pripravljenih bo pet mobilnostnih načrtov za izbrane ustanove, pilotno bo preizkušen nov način prevoza na delo, t. i. dinamični skupinski prevoz, ki ga razvija podjetje GoOpti, vzpostavljen bo certifikat za trajnostno mobilnost ter priprava priporočil za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti in predlogov za nadgradnjo obstoječe Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije.

Z namenom, da bodo vsi ukrepi trajnostne mobilnosti v regiji čim bolj povezljivi, predvsem pa, da bo upravljanje trajnostne mobilnosti dolgoročno izboljšano, se v okviru projekta ReMOBIL (REgionalni centri MOBILnosti), katerega vodilni partner je Posoški razvojni center, uvaja model regionalnega upravljanja mobilnosti.

Več o projektih si preberite na povezavi:

Skip to content