Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Mreža Synergy o Hiši za otroke – Barnahus

9. marec 2023 – Nova projektna zgodba: Prvi slovenski Barnahus tudi na spletnem mestu SynergyNetwork.

Mreža SYNERGY združuje vladne in nevladne deležnike iz različnih držav, ki v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP sodelujejo pri preprečevanju in boju proti nasilju na podlagi spola in družinskemu nasilju.

Prvi Barnahus v Sloveniji se je odprl maja 2022. Barnahus (Hiša za otroke) je vodilni evropski model za obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab. Edinstven multidisciplinarni in medinstitucionalni (MDMI) pristop združuje vse pomembne storitve pod eno streho, kar preprečuje vnovično viktimizacijo otrok, in vsem otrokom nudi usklajen in učinkovit odziv na pravni osnovi.

Splošni cilj projekta je zagotoviti otrokom prijazno pravosodje v skladu z direktivami EU ter izboljšati medresorsko sodelovanje v procesih in postopkih obravnave zlorabljenih otrok po modelu Barnahus. Zlorabljeni otroci so glavni upravičenci projekta Barnahus v Sloveniji.

Več o projektu Hiša za otroke si lahko preberete tukaj ali na spletni strani projekta, v prispevku na spletni strani Urada za finančne mehanizme ali v prispevki Sveta Evrope.

Skip to content