Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Mednarodna konferenca v okviru projekta ZAGON »Mali koraki za naravo – s pogledom naprej za skupnost«

15. november 2023 – Projekt Zagon je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma EGP ter usmerjen v izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb. V sklopu projekta je bila v Grosuplju organizirana mednarodna konferenca z naslovom: Mali korali za naravo – s pogledom naprej v skupnost.

Mednarodne konference so se udeležili tudi visoki gostje, ki so poudarili pomembnost delovanja projektov, kot je Zagon. Župan občine Grosuplje je v uvodnem nagovoru izpostavil potrebo po ohranitvi lokalne naravne dediščine, medtem ko je državni sekretar na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj mag. Marko Koprivc poudaril pomen biotske raznovrstnosti. Slednji je še posebej izpostavil, da biotska raznovrstnost bistveno prispeva k ohranjanju človeških življenj, okolja in podnebja. Dotaknil se je tudi Nature 2000 in pozval k čim večjemu varovanju narave.

Človek za govorniškim odrom nagovarja občinstvo
© Občina Grosulje

Slavnostna gostja gospa Trine Skymoen, veleposlanica Kraljevine Norveške na Madžarskem za Slovenijo, se je v svojem govoru osredotočila na norveško delo za doseganje ciljev Pariškega sporazuma, nadalje je poudarila pomen delovanja lokalnih skupnosti na področju zaščite narave in izpostavila projekt Zagon kot primer dobre prakse na tem področju.

Na konferenci sta sodelovala tudi dr. Nika Krajnc, direktorica Gozdarskega inštituta Slovenije in Gašper Kleč, direktor Razvojne agencije Sora. O podnebnih spremembah o podnebnih spremembah v luči Nature 2000, o ogroženosti naravovarstvenih ciljev in viziji razvoja spregovorili mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave, Miha Simončič, vodja Urada za prostor Občine Grosuplje ter Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije.

Poleg projekta Zagon sta bila del diskusije tudi projekta JeloviZA in ReNature, ki sta prav tako financirana s strani Finančnega mehanizma EGP.

Močvirje in merilec vode
© Zavod RS za varstvo narave

V sklepnem delu konference so sodelujoči izpostavili pomembnost ohranjanja naravnih mokrišč za ekosisteme. Ti bi morali biti upoštevani pri prostorskem načrtovanju in finančnih spodbudah. Strinjali so se, da je lahko pri tem v pomoč širša skupnost raznolikih deležnikov, saj različni pogledi vodijo do najboljših rešitev. Zaključili so z mislijo na učenje in predajo znanja ter zavedanja pomembnosti ekosistemov za vse sedanje in prihodnje generacije.

Projekt Zagon sestavlja nosilec projekta Občina Grosuplje, s partnerji Zavod za turizem in promocijo – Turizem Grosuplje, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije in University College for Green Development (NOR).

 

VIR: Občina Grosuplje

Skip to content