Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Mednarodna konferenca IKG18

V Trondheimu na Norveškem je 6. in 7. novembra 2018 potekala mednarodna konferenca IKG 18 – Kompetence za 21. stoletje, ki jo je organizirala Norveška agencija za mednarodno sodelovanje in izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu. Konferenca je bila osredotočena na izzive praktične uporabe tehnološkega znanja in krepitve strokovnega znanja kot posledica mednarodnih izmenjav.

V prihodnjih letih lahko pričakujemo hiter razvoj digitalizacije in avtomatizacije v izobraževanju in delovnem okolju, posledično tudi nove načine komuniciranja in izvajanja delovnih procesov. Poudarek konference je bil predvsem na mednarodnem sodelovanju kot instrumentu za učenje otrok in mladih, za uporabo in razvoj tehnologije ter sodelovanje v globalizirani in visokotehnološki dobi.

Konference so se udeležili tudi slovenski predstavniki, saj se bo v novem obdobju implementacije Norveškega in EGP finančnega mehanizma v Sloveniji izvajal program Krepitev človeških virov.

Slovensko delegacijo so zastopali predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Cmepius-a ter predstavniki učiteljev, ravnateljev, staršev in nevladnih organizacij. Poleg slovenskih in norveških udeležencev, so na konferenci sodelovali tudi predstavniki Latvije in Hrvaške, ki bodo v okviru Norveškega in EGP finančnega mehanizma izvajali programe s področja izobraževanja.

Skip to content