Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Konferenca in delavnice “Usklajevanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem”

27. november 2023 – 16. novembra 2023 je v Kopru potekala konferenca “Usklajevanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem,”. Srečanje je bilo organizirano v sklopu projekta BalanCed, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Konferenca je bila namenjena odpiranju javnega dialoga o različnih nosilcih odgovornosti za dobro usklajevanje različnih sfer življenja. Na dogodku so se predstavile organizacije in podjetja, ki so predstavile primere dobrih praks in pobud s področja usklajevanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Govorica nagovarja občinstvo.
© Aleš Rosa

Udeleženke in udeležence konference je nagovorila predstavnica lokalne skupnosti, v nadaljevanju so se seznanili s projektom BalanCed, prav tako so imeli priložnost spoznati vodje, mentorje in zaposlene v javnem ter zasebnem sektorju in predstavnike ter predstavnice nevladnih organizacij. Glavni poudarek dogodka je bil na iskanju načina podpore zaposlenih in njihovih družin pri boljšem upravljanju z izzivi, podpore organizacij v skrbi za svoje zaposlene, krepitve kompetence kreativnosti pri zaposlenih in na splošno raziskovanju učinka bogatenja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Organizatorji so zagotovili vsem udeleženkam in udeležencem ogled Kreativnega centa, v popoldanskem času sta potekali dve praktični delavnici, ki so ju po metodologiji norveške partnerske organizacije Culture Break Borders izvedli v angleškem jeziku.

Ljudje za mizo oblikujejo glino. Oseba v ozadju jih gleda.
© Aleš Rosa

Projekt BalanCed soustvarjajo nosilec projekta Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, s partnerji Zavod CONA B.P.; NOMED (Neodvisna medijska dejavnost, Koper); Kulturno izobraževalno društvo PiNA in Culture Break Borders (NOR).

VIR: BalanCed

Skip to content