Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Kako lažje usklajevati poklicno in zasebno življenje na podeželju?

10. november 2023 – Po zagonu projektne spletne platforme so v sklopu projekta TERA, ki je financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma, opravili še »Raziskavo o enakosti spolov na podeželju (TERA, 2022)«. V raziskavi so se osredotočili na možnosti izboljšanja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, ki so namenjene predvsem razbremenitvi žensk na podeželju.

Rezultati raziskave kažejo, da skoraj 40 % sodelujočih meni, da bi morali vrtci, šole, centri za socialno delo, zdravstveni domovi in domovi za starejše občane ter občanke svoje delovanje in storitve prilagoditi posebnim dinamikam življenja na podeželju.

Skupina ljudi stoji na kmetijski površini in se nastavlja fotografu.
© RRA Posavje

Vrtci in šole bi morali, glede na mnenje sodelujočih prilagoditi svoje delovanje tako, da na primer uvedejo fleksibilen delovni čas, starševske obveznosti v šoli prilagodijo glede na razporeditev dela na podeželju, uvedba popoldanske izmene vrtčevskega varstva itd.

Centri za socialno delo lahko olajšajo življenje sodelujočih v raziskavi tako, da na primer ustanovijo dnevne cente na vasi, povečajo svoje storitve na domu, prilagodijo obravnavo potrebam oseb na podeželju in oblikujejo nove storitve itd.

Sodelujoči so tudi predlagali, da lahko zdravstveni domovi in domovi za starejše prilagodijo svoje delovanje tako, da na primer postavijo dnevne centre v vaseh, zgradijo domove za starejše na vaseh in prilagodijo svoje dejavnosti glede na potrebe podeželja, nudijo dežurstvo zdravnikov na vaseh.

Polje pšenice, v ozadju je gozd. Modro nebo z rumeno-rdečimi oblaki.
© Canva: slika je simbolična

Vsi predlogi, ki so bili izpostavljeni v raziskavi, bodo vključeni v nastajajočih Smernicah za politične odločevalce in odločevalke. Rezultate bodo predstavili tudi na Nacionalnem posvetu o enakosti spolov na podeželju, ki se bo v okviru projekta TERA odvil meseca marca prihodnje leto.

Projekt TERA izvaja nosilec projekta Razvojni center Murska Sobota s projektnimi partnerji Regionalna razvojna agencija Posavje, Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, Zveza slovenske podeželske mladine, Center za razvoj trajnostne družbe, z.o.o. in Inland Norway University of Applied Sciences z Norveške.

 

Vir: IPES

Skip to content