Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Nova spletna platforma TERA: Učinkovito soočanje z izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja na podeželju

21. junij 2023 – V okviru projekta TERA, podprtega s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, si projektni partnerji prizadevajo za izboljšanje poklicnega in zasebnega življenja na podeželju. V ta namen je vzpostavljena tudi inovativno interaktivna spletna platforma TERA.

Projekt TERA obravnava izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju, s poudarkom na izboljšanju ozaveščenosti o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju. Osredotoča se na premagovanje več izzivov, kot je slabša ekonomska neodvisnost žensk na podeželju, razdrobljenost deležnikov v regiji pri naslavljanju teh izzivov ter geografska oddaljenost in omejen dostop do javnih sredstev. Cilj projekta je tako opolnomočiti moške in ženske na podeželju za učinkovito spopadanje z izzivi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja jim omogočiti večjo samostojnost in kakovost življenja.

Pri predstavitvi ključnih vsebin in aktivnosti, ki se razvijajo znotraj projekta, ima pomembno vlogo ima nova spletna platforma. Zagotavlja informacije o aktualnih izzivih, povezanih z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, ter predstavlja predloge rešitev in ukrepov, ki lahko prispevajo k izboljšanju enakosti spolov na podeželju. Na platformi so na voljo praktična navodila in usmeritve za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v družinah, kmetijah in delovnih organizacijah. Poleg tega ponuja širok izbor virov za nadaljnje branje in raziskovanje na tem področju.

Spletna platforma podrobno predstavlja TERA izobraževalno-ozaveščevalni program, ki je bil razvit na podlagi rezultatov Raziskave o enakosti spolov na podeželju (TERA, 2022) in drugih izvedenih projektov. Program je sestavljen iz šestih modulov, ki se izvajajo v obliki predavanj in spremljajočih delavnic. Vsak modul obravnava specifične izzive, povezane s problematiko projekta TERA, in jih lahko razdelimo v tri glavne vsebinske sklope:

  1. Spolni stereotipi in vloge moških in žensk na podeželju.
  2. Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter enakost spolov.
  3. Izzivi in ovire pri iskanju ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem na podeželju – napredek in inovativni pristopi.

Na spletni platformi so na voljo tudi podrobne informacije o mentorskem programu, prihajajočih delavnicah in drugih aktivnostih projekta.

Poleg tega platforma podrobno predstavlja tri ravni usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja: osebno raven (vključevanje moških v skrbstveno delo, aktivno očetovstvo, pravična porazdelitev gospodinjskih opravil), institucionalno raven (težave pri dostopu do javne infrastrukture) ter zakonodajno raven.

Projekt TERA soustvarjajo Razvojni center Murska Sobota kot nosilec projekta in projektni partnerji Regionalna razvojna agencija Posavje, IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, Zveza slovenske podeželske mladine, Center za razvoj trajnostne družbe in Inland Norway University of Applied Sciences z Norveške.

Skip to content