Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Delavnica za programe namenjene okoljski tematiki

Bruselj, 9. in 10. julija 2018 – Urad za finančne mehanizme je organiziral prvo delavnico za programske partnerje iz držav donatoric in nosilce programov vezanih na okoljska vprašanja.

Na delavnici so predstavniki nosilcev programov iz 12 držav prejemnic predstavili predloge vsebin programov vezanih na okoljske teme. Delavnice so se udeležili tudi slovenski predstavniki, saj se bo v novem obdobju v Sloveniji izvajal program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Udeleženci so spoznali, da imajo države prejemnice veliko skupnih izzivov, ki jih bodo obravnavali v programih, kot na primer spodbujanje investicij v proizvodnjo energije iz OVE, trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo, restavriranje ali pomoč ekosistemov pod vplivom klimatskih sprememb, kartiranje za potrebe boljšega načrtovanja, izboljševanje različnih strateških ali upravljavskih modelov in različne druge ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Zaradi podobnosti med programi in želje po prenašanju dobrih praks, je bil še bolj jasno izkazan skupni interes po boljšem sodelovanju med predstavniki nosilcev programov iz različnih držav.

Urad za finančne mehanizme je predstavil tudi vsebine in smernice za izboljšanje bilateralnega sodelovanja, komuniciranje ter poročanje o izvajanju programov.

 

Skip to content