Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Avto naj bo doma, kolikor se da

5. september 2023 – V jesenski kampanji spodbujanja trajnostne mobilnosti na delo partnerji projekta Trata 2.1 od 28. avgusta do 1. oktobra spodbujajo sodelavke in sodelavce, da pustijo avto doma in na delo pridejo na trajnostni način. To pa je peš, s kolesom, skirojem, rolerji, avtobusom, vlakom ali v sopotništvu.

Akcijo v sklopu projekta Trata 2.1 izvajajo v podjetjih Knauf Insulation d.o.o., LTH Castings d.o.o. in SIBO G. d.o.o., partnerjih projekta Trata 2.1, na Občini Škofja Loka in v stavbi Upravne enote Škofja Loka, kjer imajo sedež še Razvojna agencija Sora (partner projekta Trata 2.1), občinska inšpekcija in občinsko redarstvo, saj želijo pozitivne spremembe na področju trajnostne mobilnosti izvajati z vzgledom. Vsi zaposleni, ki bodo na delo v času kampanje prišli na trajnostni način, bodo sodelovali pri žrebu nagrad projekta.

Partnerji projekta Trata 2.1 se s tem pridružujejo nacionalni pobudi spodbujanja kolesarjenja na delo Polni zagona, ki jo bodo jeseni ponovno zagnali Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, IPoP – Inštitut za politike prostora (tudi partner projekta), Urbanistični inštitut Republike Slovenije in digitalna agencija D’Agency. Hkrati pa spodbujajo (in nagrajujejo) tudi ostale načine trajnostne mobilnosti.

Klub trajnostne mobilnosti Trata 2.1 v aplikaciji Strava

Aplikacijo Strava se uporablja za sledenje športnim aktivnostim. Ker se tudi z dnevnim prihodom na delo s kolesom ali peš, s skirojem ali rolerji naredi nekaj dobrega za telo, so partnerji projekta naredili »klub Trata 2.1«, kamor vabijo vse zaposlene v Industrijski coni Trata, da lahko tudi na ta način spremljajo, koliko zaposlenih na delo prihaja na trajnostni način.  Da bo jasno, katere od poti so dnevne poti na delo (in da se razlikujejo športnih podvigov) pa v aplikacijo doda še  vtičnik “Commute Marker“ , ki bo posebej označeval aktivno pot na delo in nazaj.

Zbornik dobrih praks trajnostne mobilnosti

V okviru projekta Trata 2.1 je nastal tudi zbornik Dobre prakse uvajanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah. V zborniku je predstavljenih in opisanih 14 dobrih praks ukrepov za trajnosten prihod na delo, ki jih že uporabljajo v tujini. Že delujoče konkretne primere, ki podjetjem, organizacijam, inštitutom ter lokalnim in državnim oblastem v avstrijski regiji Predarlska, Lihtenštajnu in Švici pomagajo pri zmanjševanju ogljičnega odtisa, želijo prenesti v slovensko okolje. Zbornik prikazuje, kako lahko na številne raznolike načine podpremo in spodbudimo zaposlene, da se odločijo na delo priti peš, s kolesom, z javnim  potniškim prometom ali v sopotništvu.

Projekt Trata 2.1 soustvarjajo Občina Škofja Loka kot nosilec projekta in projektni partnerji Razvojna agencija SORA, IPoP- Inštitut za politike prostora, CIPRA Slovenija, CIPRA International ter podjetja Knauf Insulation d.o.o., LTH Castings d.o.o., SIBO G. d.o.o. Več o aktivnostih na projektu pa je na voljo tudi v novem novičniku.

Vir: RAS

Skip to content