Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Letni sestanek z državami donatoricami

11. april 2024 – V Sloveniji je potekal šesti letni sestanek z državami donatoricami v aktualnem obdobju izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Letni sestanek je organizirala Nacionalna kontaktna točka.

Srečanja se je udeležila številčna zasedba domačih in tujih predstavnikov. Na slovenski strani so sodelovali predstavniki Nacionalne kontakte točke, Nosilca programa, Organa za potrjevanje, Revizijskega organa in Sklada za civilno družbo. Države donatorice so zastopali predstavniki Ambasade Kraljevine Norveške v Budimpešti, Veleposlaništva in stalnega predstavništva Islandije na Dunaju, norveškega MZZ in Urada za finančne mehanizme.

Udeleženci so na letnem sestanku potrdili Kombinirano strateško in letno poročilo za leto 2023, pregledali napredek pri izvajanju programov in skladov ter aktivnosti in pobude v okviru bilateralnega sodelovanja.

Predstavniki projektov Zeleni Pingvin in Think XR so predstavili izvajanje in rezultate obeh projektov, ki se izvajata v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Udeleženci letnega sestanka so podrobneje spoznali digitalno platformo Zeleni Pingvin in opremo za virtualno in navidezno resničnost, ki jo v okviru projekta Think XR uporabljajo pri uvedbi novih izobraževalnih programov.

Skip to content