Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

5 projektov, ki je boj s podnebnimi spremembami dvignilo na novo raven

Leto 2018 je na poti, da postane najbolj vroče leto … v zgodovini! S tem rekordom pa se ni za hvaliti. Zaustavitev podnebnih sprememb in zagotovitev, da so naslednje generacije varne, je ključnega pomena za našo prihodnost. Preko sredstev Norveškega in EGP finančnega mehanizma se je izvedlo več sto navdihujočih projektov.

Od poljskega raziskovanja Arktike, do ohranjanja biotske raznolikosti v Sloveniji, razvoja zelenega poslovanja v Romuniji do upravljanja voda na Malti, ni omejitve kako daleč in kako zeleno gremo, ko sodelujemo skupaj.

Kakšen vpliv imajo podnebne spremembe na arktični ekosistem? Z nepovratnimi sredstvi Norveškega finančnega mehanizma so poljski in norveški raziskovalci združili moči, da bi bolje razumeli posledice segrevanja oceana. Projekt POLNOR je naredil korak k zapolnitvi te vrzeli v znanju. Projekt je bil eden od desetih polarnih raziskovalnih projektov, katerim je bilo skupaj dodeljenih okoli 10 milijonov EUR nepovratnih sredstev in so bili sofinancirani preko poljsko norveškega programa za raziskovanje. Več tukaj.

Kako lahko otok sredi morja dobi dovolj sveže vode? Z dobro oskrbo omejene količine vode, ki jo zagotavlja narava. Malta je zaradi nenehnih groženj izčrpavanja virov izjemno občutljiva na krize z vodo. Zato je bila ustanovitev Malteškega centra za osveščanje ohranjanja voda ključna pri izpostavljanju tega problema. Cilj tega projekta, ki je bil podprt s sredstvi Norveškega in EGP finančnega mehanizma, je bila vzpostavitev informacijskega centra, ki se osredotoča na ohranjanje in upravljanja voda ter na geologijo, meteorologijo in arheologijo. Več tukaj.

Ljubljansko barje velja za enega najpomembnejših območij v Sloveniji kar se tiče biotske raznovrstnosti. Vendar pa se barje z več kot 1.100 kmetijami in 85.000 prebivalci vse pogosteje uporablja za proizvodnjo hrane in sena. S projektom LJUBA so se spremljale in zaščitile rastline, katerim je grozilo izumrtje, zaraščena močvirja so bila očiščena tujerodnih vrst, kmetje s tega območja pa so bili usposobljeni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Več tukaj in tukaj.

Romunsko podjetje IKON IDEEA je v tesnem sodelovanju z norveškim partnerjem Rainpower moderniziralo svoje hidroelektrarne v Cluju. Preko romunskega programa Inovacije zelene industrije, ki je bil podprt z Norveškim finančnim mehanizmov, je IKON IDEEA zdaj sposoben narediti svoj proizvodni proces bolj »zelen«. Je eden izmed 51 projektov, ki so bili s 29,7 milijona EUR sofinancirani s strani Norveške preko omenjenega programa. Cilj programa je bila spodbuda za bolj trajnostne proizvodne procese, oblikovanje proizvodov in storitve. Več tukaj.

Španija je ena največjih porabnikov prehrambnih izdelkov z morskimi sadeži v Evropi, kar povprečno na osebo znese več kot 40 kg na leto. To pomeni veliko odpadkov in jasno potrebo po inovacijah na področju embalaže. Projekt EcoFishPack sta vodili španski podjetji Dow Chemical in ULMA Packaging, z namenom razvoja novih embalažnih materialov. EcoFishPack je eden izmed 162 projektov, ki se je financiral preko programa Finančnega mehanizma EGP, v okviru katerega je bilo 18 milijonov EUR nepovratnih sredstev namenjenih krepitvi znanja o klimatskih spremembah in povečanju uporabe okoljske tehnologije v Španiji. Več tukaj.

Urad za finančne mehanizme

Skip to content