Meni

Razpis Slovenskega štipendijskega sklada EGP in NFM

Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v decembru objavil Razpis za zbiranje predlogov 2014 za aktivnosti v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM. Skupni proračun za ta razpis je ocenjen na 793.029,00 evrov.

Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Slovenski štipendijski sklad je namenjen predvsem krepitvi sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Slovenije.

V okviru razpisa bodo sofinancirani pripravljalni obiski, projekti mobilnosti v visokem šolstvu, projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju, projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu in projekti med-institucionalnega sodelovanja v izobraževanju in usposabljanju. Projekte lahko prijavijo slovenske visokošolske organizacije in slovenske organizacije s področja osnovnega ter srednjega splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Trajanje projektov mobilnosti je do 15 mesecev, trajanje projektov med-institucionalnega sodelovanja pa do 2 leti.

Roki za oddajo predlogov za večino projektov  je 17. februar 2014.
Podrobnejše informacije o razpisu