Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

ZELENA LUČ ZA DOKUMENTA ZASNOVA PROGRAMA

Države donatorice so odobrile dokumenta Zasnova programa Krepitev človeških virov (v ang. Concept Note for Education Programme) in Zasnova programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje (v ang. Concept Note for Climate Change Mitigation and Adaptation Programme).

Z odobritvijo obeh dokumentov je bil narejen velik korak k naslednji fazi, ki nas čaka – uskladitvi in podpisu sporazumov za oba programa. Oba dokumenta Zasnova programa sta dostopna na naši spletni strani.

Skip to content