Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključni dogodek projekta VIS A VIS

15. april 2024 – V Ljubljani je potekala zaključna konferenca projekta Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma (VIS A VIS), ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Uvodni pozdrav na konferenci Podpora strokovnim delavcem v izobraževanju in zaposlovanju na področju avtizma je podala vodja projekta, Sabina Korošec Zavšek z Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije, ki je v svojem govoru poudarila pomembnost “vzpostavitve učinkovitega modela podpore vsem deležnikom na vseh ravneh izobraževanja in zaposlovanja za izboljšanje pogojev poučevanja in zaposljivosti oseb z avtizmom”.

Sabina Korošec Zavšek z Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije med govorom na odru za govorniškim pultom.
© MKRR

Mag. Marko Koprivc, državni sekretar, pristojen za kohezijsko politiko, je v uvodnem govoru poudaril, “da je pomoč osebam z avtizmom na ravni države žal pomanjkljiva, zato projekt VIS A VIS vzpostavlja model povezovanja deležnikov na lokalni in nacionalni ravni ter povečuje kompetence učiteljev, izvajalcev usposabljanj in oblikovalcev politik“. V nadaljevanju je izpostavil, “da je za dvig kvalitete življenja in vključujočo družbo treba zagotoviti socialno in ekonomsko enakost vseh posameznikov. S tovrstnim projektom verjamemo, da smo opolnomočili tako strokovne delavce kot osebe z avtizmom in odprli možnosti integracije v skupnost.”

Mag. Marko Koprivc med uvodnim govorom na odru za govorniškim pultom.
© MKRR

Na današnji zaključni konferenci so projektni partnerji predstavili svojo vlogo v projektu in dosežke projekta. V okviru projekta so opravili raziskavo na področju pogostosti avtizma v Sloveniji, prvo tovrstno pri nas. Eden od ciljev je bil pridobiti podatke o številu oseb z avtizmom glede na starost, spol in regijo bivanja. Izvedli so tudi raziskavo o potrebah strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, po dodatnih znanjih s področja avtizma. Na podlagi rezultatov in ob podpori norveškega partnerja so razvili nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje oseb z avtizmom.

V drugem delu dogodka je potekala okrogla miza, na kateri so skozi izkušnje in primere dobre prakse naslovili področje zaposlovanja oseb z avtizmom. Na okrogli mizi so sodelovali Franci Pliberšek, direktor podjetja MIK, d. o. o., ki je skozi pogovor predstavil svojo izkušnjo v vlogi delodajalca, ter Olav Helland in Luka Tešić, posameznika z avtizmom, ki sta predstavila svojo izkušnjo ob zaposlitvi. Pogovor sta moderirali Ksenija Bratuš Albreht in Barbara Zupančič z Zavoda za rehabilitacijo in izobraževanje Šentprima.

Udeleženci okrogle mize na odru med pogovorom.
© MKRR

Sledila je predstavitev Priročnika za delo z osebami z avtizmom od predšolske vzgoje do zaposlitve, v katerem so vsebine, namenjene strokovnim delavcem v predšolski vzgoji, osnovnošolskem izobraževanju, višjem strokovnem in visokošolskem izobraževanju.  V priročniku je zajet tudi sklop, ki naslavlja duševno zdravje pedagoških delavcev, in sklop, namenjen podpori delodajalcem pri zaposlovanju oseb z avtizmom.

Barbara Zupančič, univ. dipl. psih., iz zavoda Šentprima je sklenila konferenco s predavanjem, v katerem je izpostavila predvsem različne vrste predsodkov in (ne)zavednih diskriminacij.

V projektu sodelujejo Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije kot nosilec projekta ter projektni partnerji Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje, Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor, OŠ Kozara Nova Gorica, MIK, d. o. o., in norveški Fjæran-Granum’s Top Competence Service.

VIR: VIS A VIS

Skip to content