Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključni dogodek projekta PROMETEJ

19. april 2024 – Na aprilskem AmCham Fokusu »Vibracije usklajenosti: Šport, poklic in osebni čas v harmoniji«, ki je predstavljal zaključni dogodek projekta PROMETEJ, so se nosilec projekta in projektni partnerji pogovarjali o pomembnosti vzpostavitve ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. 

Na dogodku, ki ga je povezovala mag. Simona Špilak, direktorica, BOC Institute, se je odvil pogovor z dr. Andrejem Natererjem, izrednim profesorjem na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, asist. mag. Tamaro Stanković z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Anjo Megušar iz Knauf Insulation, v katerem so naglasili pomembnost vzpostavitve zaupanja zaposlenih, smiselnost vlaganja v športne aktivnosti, iskanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem, spodbujanje zdravega delovnega okolja in mentorskih programov.

Štirje udeleženci okrogle mize se pogovarjajo.
© PROMETEJ

Dr. Andrej Naterer je predstavil rezultate analize učinka intervencije in v nadaljevanju podrobneje orisal cilje projekta. Podjetje se v svojem jedru osredotoča na ekonomski kapital, ki pa se po svojem pomenu in učinkih zanj ne razlikuje bistveno od socialnega in kulturnega. Dr. Naterer je izpostavil, da »vse tri oblike kapitala morajo delovati skupaj, s čimer se je tudi projekt ukvarjal. V samem jedru je opolnomočenje zaposlenih. Ugotovili smo, da je po koncu projekta pripadnost zaposlenega podjetju večja, kar nakazuje na povečanje socialnega kapitala, ki ga podjetje lahko pretvori v ekonomskega. To pomeni, da ima skrb za zaposlene pozitivne ekonomske učinke.«

Primer dobre prakse mentorske sheme je predstavila Anja Megušar.  Cilj je bil, da zaposleni skozi pogovore najdejo rešitve za lastne izzive, tema delavnic pa je bila osredotočena na spodbujanje pozitivnih emocij, pri čemer so zaposleni sami raziskovali, kaj pri njih vzbuja te občutke.

Udeleženci, sedeči na stolih, spremljajo pogovor okrogle mize, ki se odvija v osredju dvorane.
© PROMETEJ

Asist. mag. Tamara Stanković je na dogodku izpostavila pomen športa in njegovega vpliva tako na zasebno kot tudi poklicno življenje. Ob tem je dodala, da »je lahko definicija podjetja ekonomski kapital, ampak jaz sem prepričana, da so podjetje ljudje. Prvo vprašanje, ki si ga vsak človek zastavi, je, zakaj je vse bolj pomembno, kot sem jaz sam, zakaj skrb zase tako zanemarjamo. Imamo že en kup podjetij, ki se tega zavedajo in vlagajo v gibanje svojih zaposlenih. Zakaj ne bi podjetje poskrbelo za to? Vsi vemo, da gibanje pozitivno vpliva tako na telesno kot duševno zdravje.«

Projekt PROMETEJ, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, soustvarjajo Ameriška gospodarska zbornica kot nosilec projekta in projektni partnerji IPES – Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, Merkur trgovina, d. o. o., Riko, industrijski, gradbeni inženiring in leasing, d. o. o., Univerza v Mariboru, Knauf Insulation, d. o. o., Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., AMZS, družba za opravljanje storitev članom AMD in drugim udeležencem v cestnem prometu, d. d., ter Norwegian Automobile Foundation.

VIR: Projekt PROMETEJ in AmCham Slovenija

Skip to content