Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Nacionalna in zaključna konferenca projekta Think XR

23. april 2024 – V Ljubljani sta v okviru projekta Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti (Think XR) potekali nacionalna in zaključna konferenca. Projekt, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, vzpostavlja inovativne prakse pri uvedbi novih izobraževalnih programov s področja virtualne oz. obogatene resničnosti, izvaja usposabljanja učiteljev in mentorjev ter razvija nove didaktične pripomočke.

Udeležence je najprej nagovorila mag. Jasmina Mihelak Zupančič, ravnateljica Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče, ki nastopa v vlogi nosilca projekta. Povzela je rezultate projekta, ki so presegli pričakovanja. Izpostavila je XR partnerstvo (ang. XR – extended reality; slov. obogatena, navidezna in mešana resničnost), ki je povezalo izobraževanje in industrijo ter poudarila, da je nakup opreme v okviru projekta omogočil bolj interaktivno učenje, vizualizacijo ter prakso, ki je bila do sedaj neizvedljiva. Za vse to pa so potrebna nova znanja, zato je ključno usposabljanje izobraževalnega kadra. Novi poklici trkajo na vrata, zato je pomembno, da tukaj in sedaj razmišljamo tudi o strateških ukrepih in novih paradigmah izobraževanja.

ženska pred govorniškim pultom

© MKRR

Zbrane sta uvodoma nagovorila še Urban Kodrič z Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Aleksandar Sladojević s Centra RS za poklicno izobraževanje, ki sta poudarila pomen uporabe novih tehnologij in digitalnega izobraževanja, saj je digitalizacija priložnost za razvoj družbe.

udeleženci konference poslušajo govornike

© MKRR

Aleš Pevc, predstavnik projektnega partnerja Tehnološki park Ljubljana, je predstavil rezultate projekta v številkah. V različnih aktivnostih je sodelovalo več kot 420 udeležencev, izvedli so 100-urni program za mentorje, 40 ur programa izobraževanja XR akademije, pilotne izvedbe XR akademije za učitelje in mentorje, študente in zaposlene ter dijake. Pripravili so dolgoročni načrt uvajanja XR vsebin v programe izobraževanja in usposabljanja, različna e-gradiva, spoznavali primere dobre prakse na Norveškem, vzpostavili institucionalno sodelovanje in mrežo XR partnerstva itd.

V nadaljevanju celodnevnega dogodka so se zvrstili mnogi sogovorniki, ki so predstavili uporabo XR tehnologij za različne namene (npr. za oblikovanje pametne učilnice, učenje tujih jezikov, uporabo vživetvenih e-učbenikov, spoznavanje kulturne dediščine, predstavitev arhitekturnih rešitev ipd.) in poudarili pomen sodelovanja v XR partnerstvu. Predstavili so tudi rezultate XR akademije, digitalne pripomočke za razvoj inovativnih pedagoških pristopov, kot je delo na CNC stroju v navidezni resničnosti, kar je bil eden od rezultatov uspešnega sodelovanja učiteljev in dijakov Šolskega centra Slovenske Konjice – Zreče.

Gabriel Hanssen Kiss, predstavnik norveškega projektnega partnerja Norwegian University of Science and Technology, je predstavil uporabo tehnologije razširjene resničnosti (ang. augmented reality, AR) v izobraževanju na njihovi univerzi ter izkušnje študentov.

Različne okrogle mize so postregle z razmišljanji o strategijah pri uvajanju novih tehnologij v izobraževalne programe v Sloveniji, izzivih in priložnostih uvajanja novih XR programskih modulov in kurikuluma v izobraževalne institucije, razvoju digitalnih kompetenc in povezovanju izobraževalnega sistema z gospodarstvom ter o prihodnosti XR tehnologij in vlogi učitelja v prihodnosti.

Dijaka Adam Macuh (Šolski center Slovenske Konjice – Zreče) in Timon Gorjan (Šolski center Nova Gorica) ter študenta Jaka Kordiš (Fakulteta za elektrotehniko UL) in Žiga Gobec (Fakulteta za računalništvo in informatiko UL) so na okrogli mizi razmišljali o prihodnosti uporabe novih tehnologij v izobraževanju ter poželi navdušenje udeležencev za pragmatično in kritično razmišljanje. Bili so enotni, da so nove tehnologije zelo uporabne, pri njihovi uporabi pa so potrebni preudarnost, zmernost ter upoštevanje varnosti. Ključna je tudi izobrazba učiteljev za podajanje znanja. Zavedajo se, da mladi odraščajo ob kratkih videoposnetkih in družbenih omrežjih, ki zahtevajo kratkotrajno pozornost in omogočajo hitro dostopnost, zato se jim zdi še vedno pomembno, da se učijo iz knjig in pišejo v zvezke, ki jih silijo k daljši koncentraciji in pozornosti. Nove tehnologije so prihodnost, niso pa za vedno in za vse.

štirje mladi fantje odgovarjajo na vprašanja vodje okrogle mize

© MKRR

Različno opremo za obogateno in navidezno resničnost so v okviru dogodka udeleženci lahko tudi preizkusili in se tako sami prepričali o njeni široki uporabnosti.

več moških preizkuša očala za virtualno resničnost© MKRR

na mizi so prenosnik, oprema za virtualno resničnost (očala itd.) in v ozadju plakat projekta© MKRR

Projekt Think XR je rezultat sodelovanja med različnimi institucijami: nosilec projekta je Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, slovenski projektni partnerji so Tehnološki park Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Univerza na Primorskem, HASHNET d. o. o. in Unior Kovaška industrija, d. d., norveški projektni partner pa je Norwegian University of Science and Technology.

Skip to content