Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključna konferenca projekta RESPO-VI

15. april 2024 – V okviru projekta Razvoj kompetenc z ekspertnim sistemom za podporo odločanju v visokošolskem izobraževanju (RESPO-VI) je v Ljubljani potekala zaključna konferenca. Projekt, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, izboljšuje kompetence STEM študentov (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) ob uporabi aplikacije RESPO-VI ter usposablja izobraževalno osebje za spremljanje razvoja kompetenc pri študentih.

V uvodnih nagovorih so prof. dr. Milena Horvat, dekanja Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka z Ministrstva za digitalno preobrazbo in Jadranka Plut, vodja Nosilca programa na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, poudarile pomen vlaganja v človeške vire v času hitro napredujoče se družbe in digitalnih tehnologij.

V nadaljevanju sta prof. dr. Aleksander Zidanšek z Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, ki nastopa v vlogi nosilca projekta in dr. Bojan Cestnik, predstavnik projektnega partnerja Temida d.o.o., izpostavila ključne rezultate projekta, s poudarkom na spletni aplikaciji RESPO-VI in 10 opredeljenih kompetencah STEM študentov.

moški kaže na platno in predstavlja vsebino© MKRR

Konferenca se je zaključila z okroglo mizo, na kateri so prof. dr. Aleksander Zidanšek, dr. Bojan Cestnik, Darko Kovačič, predstavnik projektnega partnerja Mednarodnega instituta za implementacijo trajnostnega razvoja – MIITR iz Maribora in na daljavo še dr. Alenka Temeljotov-Salaj s sodelavkama s strani projektnega partnerja z Norveške, Norwegian University of Science and Technology, govorili o prihodnjih trendih s področja izobraževalnih tehnik in razvoja kariere v visokošolskem izobraževanju ter poudarili pomen usmerjanja študentov za njihov boljši napredek in delo. Spletna aplikacija RESPO-VI to omogoča, ključno je tudi izobraževanje profesorjev za njeno optimalno uporabo.

trije moški se pogovarjajo za mizo

© MKRR

Skip to content