Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključna konferenca projekta Studio Krožnega gospodarstva – studioKroG

22. april 2024 – V okviru projekta studioKroG, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma, so projektni partnerji organizirali zaključno konferenco z naslovom »Preprečevanje nastajanja odpadkov in krožna raba virov s ponovno uporabo.«

V uvodnem pozdravu je Jadranka Plut, vodja Sektorja za finančne mehanizme z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, dejala, da »je krožno gospodarstvo dolgoročna strateška usmeritev, uspešni projekti pa predstavljajo dober vzvod za celovite spremembe in uresničitev prehoda v odgovornejšo družbo prihodnosti.«

Projektni partnerji so ob zaključku projekta predstavili rezultate na ravni praktične demo-izvedbe krožnega gospodarstva za večje razumevanje delovanja krožne rabe virov.

Udeleženci okrogle mize se pogovarjajo.
© studioKroG

V Sloveniji se izvajajo aktivnosti za spodbujanje ponovne uporabe, vendar to področje kliče po večjih spremembah. Ključno je, da se ustvari celovit sistem, ki bo spodbujal vse deležnike k sodelovanju. To vključuje uvedbo ekonomskih spodbud, prilagodljivost pravnih rešitev, optimizacijo zmogljivosti in ustrezno komunikacijo. Zagotoviti je treba zakonodajo, ki bo prinesla stimulativno okolje za poslovne modele ponovne uporabe. Te aktivnosti pa je seveda potrebno podpreti tudi s komunikacijskega vidika, saj je spreminjanje vedenja potrošnikov dolgotrajen proces. Pogled v prihodnost na področju ponovne uporabe materialov in izdelkov kaže na nujnost integracije krožnega gospodarstva v vse segmente družbe. Za dosego tega je ključno (nadaljnje) sodelovanje med vlado, industrijo, znanstveno skupnostjo in civilno družbo.

Udeleženci, sedeči na stolih, spremljajo potek dogodka.
© studioKroG

Skozi projekt so se navezala številna partnerstva, tako z drugimi EU projekti kot s podjetji, univerzami, NVO, ministrstvi, občinami in drugo zainteresirano javnostjo. Izzivi, katere naslavlja projekt, zajemajo širjenje zavesti in znanja o krožnem gospodarstvu, v katerem se odpadki krožno uporabijo kot viri.

V projektu sodelujejo Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj kot nosilec projekta in projektni partnerji Center ponovne uporabe, OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, azvojno raziskovalni center Ormož in  Fonix AS z Norveške.

VIR: Znanstveno-raziskovalno središče BISTRA PTUJ

Skip to content