Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključna konferenca projekta SETCOM

4. april 2024 – V okviru projekta SETCOM je bila organizirana mednarodna strokovna konferenca z naslovom »Sinergije pismenosti na področju sistemov umetne inteligence in socialnega in čustvenega učenja v izobraževanju«. Projekt SETCOM je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma.

Specifični cilji projekta SETCOM so razvijanje socialnih in emocionalnih kompetenc, razvijanje pismenosti na področju umetne inteligence in vzpostavitev trajnostno usmerjenega kompetenčnega centra. Cilji projekta prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja ter izboljšanju podpornega okolja za ves pedagoški sektor in njegove uporabnike.

Govorica drži mikrofon in liste pred seboj. Stoji pri tabli učilnice.
© MKRR

Strokovna konferenca je potekala na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer so poleg nosilca projekta sodelovali tako slovenski projektni partnerji kot tudi norveški projektni partner, Nord University. S strani sofinancerja, Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, je občinstvo pozdravila ga. Jadranka Plut. V govoru je poudarila, da »projekti kot je SETCOM predstavljajo učinkovit način za povezovanje institucij, podjetij, strokovnjakov, prenos znanj in dobrih praks ter prispevajo h krepitvi dvostranskih odnosov med državama, v tem primeru med Slovenijo in Norveško.«

Dogodek je bil zastopan s številnimi govorniki s področij umetne inteligence in socialnega ter čustvenega učenja. Poudarek je bil na povezovanju tehnološke pismenosti s socialnimi in čustvenimi kompetencami v izobraževanju.

Skupina ljudi stoji pred tablo v učilnici in se nastavlja fotografu.
© SETCOM

Poleg nosilca projekta Univerze v Mariboru, projekt soustvarjajo projektni partnerji Nord University (NOR), Mestna občina Maribor, Osnovna šola Draga Kobala Maribor, Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor, Osnovna šola Dušana Flisa Hoče, Zveza prijateljev mladine Maribor in Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza.

VIR: SETCOM

Skip to content