Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključna konferenca projekta PreseNEETi se

9. april 2024 – Izmenjava dobrih praks med Slovenijo in Norveško ter iskanje sinergij je bila osrednja tema zaključne konference projekta PreseNEETi se.

Projekt PreseNEETi se, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma s pripadajočo slovensko udeležbo, naslavlja kategorijo mladih NEET oseb, starih od 15–29 let, s poudarkom na osebah, starih 25–29, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Cilj projekta je opolnomočenje in socialna aktivacija omenjene ciljne skupine, s katero projekt prispeva k vzpostavljanju podpornih storitev za osebe NEET ter k izboljšanju izobraževanja in družbenega okolja, ki je namenjeno podpori prikrajšanih skupin.

Uvodni pozdrav je podala tudi Jadranka Plut, vodja Sektorja za finančne mehanizme z Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki je poudarila, da “je za dvig kvalitete življenja in srečno družbo, tako kot predvideva Strategija razvoja Slovenije 2030, treba zagotoviti socialno in ekonomsko enakost vseh posameznikov.” V nadaljevanju je dejala, da “s tovrstnim projektom verjamem, da smo na eni strani opolnomočili in socialno aktivirali osebe NEET in na drugi strani okrepili mentorske in obstoječe veščine Zavoda RS za zaposlovanje in Mladinskega sveta Slovenije za delo z osebami NEET. Seveda pa mora naslednji korak biti potezi odločevalcev, ki so dolžni poskrbeti za sistemsko ureditev, ki bo vključevala dobre prakse doseganja oseb NEET in njihovega vključevanja na trg delovne sile.

Okrogla miza, pri kateri sodeluje šest ljudi.
© PreseNEETi se

Zaključna konferenca je potekala na Ljudski univerzi v Celju, kjer so poleg nosilca projekta sodelovali tudi projektni partnerji. V prvem delu programa so bili predstavljeni rezultati projekta, ki jih lahko razdelimo na mikro raven (raven oseb NEET), mezzo raven (raven organizacij in institucij) in makro raven (sistemsko raven oz. raven države).

Osrednji del dogodka je bila okrogla miza, na kateri so sodelovali predstavniki ministrstev, zavoda za zaposlovanje in socialnega podjetništva tako iz Slovenije kot iz države donatorice. Okroglo mizo je moderiral izr. prof. dr. Andrej Naterer iz Univerze v Mariboru. Udeleženci so izmenjali primere dobrih praks in spregovorili o izzivih, s katerimi se soočajo.

Dogodka so se udeležili predstavniki ministrstev, zaposleni v javnem sektorju, strokovnjaki s področja kulture in izobraževanja ter predstavniki organizacij in institucij, ki delajo s populacijo NEET.

Množica ljudi se druži ob hrani in pijači na hodniku šole.
© PreseNEETi se

Zaključku konference je sledilo neformalno druženje, katerega cilj je bil medsebojno spoznavanje in izmenjava izkušenj na področju dela z osebami NEET med slovenskimi in norveškimi gosti.

Nosilec projekta je Ljudska univerza Celje. V projektu sodelujejo še projektni partnerji: Univerza v Mariboru, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Mladinski svet Slovenije ter NOSCO – Norveška organizacija za supervizijo in sodelovanje.

VIR: PreseNEETi se

Skip to content