Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključna konferenca projekta LFIA-REC

23. april 2024 – V aprilu se je odvila zaključna konferenca projekta Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (Covid-19) – LFIA-REC, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v Sloveniji.

Pozdravni nagovor je podal dekan Fakultete za strojništvo v Mariboru, red. prof. dr. Matej Vesenjak, ki je navzočim izrazil dobrodošlico.

Zvrstila so se predavanja. V prvem predavanju so se s strani projektnega partnerja Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru, osredotočili na zasnovo postopka reciklaže nanodelcev zlata in termoplasta iz odpadnih hitrih testov. Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru je izvajala in koordinirala razvojne aktivnosti LFIA-REC projekta, s ciljem zasnove postopka za separacijo testnih lističev od kaset hitrih testov in nadaljnjo ekstrakcijo ter rafinacijo nanodelcev zlata.

V drugem predavanju je več projektnih partnerjev predstavilo eksperimentalno delo, ki so ga izvedli z namenom preučitve možnosti uporabe mlevine, pridobljene iz recikliranih hitrih antigenskih testov, za uporabo v izdelkih v elektro industriji.

Shematski prikaz procesa recikliranja hitrih antigenskih testov s fokusom na nanodelcih zlata.
Shematski prikaz procesa recikliranja hitrih antigenskih testov © LFIA-REC

Tretje predavanje je obravnavalo recikliranje ohišij hitrih antigenskih testov za SARS-CoV-2. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov so v sklopu LFIA-REC projekta sodelovali pri separaciji hitrih testov, recikliranju plastike in karakterizaciji. Na začetku projekta so izvedli karakterizacijo termičnih lastnosti in kemijske sestave različnih ohišij hitrih testov, ki so v obtoku v Sloveniji, kar je dalo ključne informacije za načrtovanje ostalih aktivnosti v projektu.

Četrto predavanje – s strani projektnega partnerja Inštitut za kovinske materiale in tehnologije – je obravnavalo karakterizacijo nanodelcev zlata, recikliranih iz hitrih antigenskih LFIA testov.

Peto predavanje se je nanašalo na rafinacijo nanodelcev zlata za ponovno uporabo v USP sintezi. Za rafinacijo nanodelcev zlata je treba komponente LFIA testa kemično obdelati s kislinami za odstranjevanje kontaminacij, preostalih organskih in anorganskih snovi, ter stranskih produktov. Na osnovi rezultatov karakterizacije nanodelcev zlata in eksperimentalnih testiranj rafinacije tekom izvajanja projekta so določili končni protokol za ločevanje nanodelcev zlata iz membran in prečiščevanje pridobljenega zlata za nadaljnje proizvodne postopke.

Udeleženci konference na odru skupinsko pozirajo fotografu.
© LFIA-REC

Osrednji del konference je zavzela predstavitev rezultatov, dosežkov in kazalnikov ob zaključku izvajanja LFIA-REC projekta. Uvedli so protokol zbiranja in rokovanja s testnimi ploščicami, kar je bil tudi eden izmed zastavljenih kazalnikov projekta. Zasnovani in razviti protokol zbiranja uporabljenih hitrih antigenskih testov ter sočasne dejavnosti so pomembno pripomogle k zmanjševanju odpadkov v zdravstvu Republike Slovenije.

S strani projektnega partnerja Surovina so predstavili separacijo hitrih antigenskih LFIA testov. V svojih prostorih so postavili, zagnali in izvedli separacijo dobavljenih hitrih antigenskih LFIA testov do dveh ločenih frakcij: plastičnih ohišij in testnih palčk z nanodelci zlata.

Nosilec projekta je Univerza v Mariboru, v njem soustvarjajo še Plastika Skaza, d. o. o, Fakulteta za tehnologijo polimerov, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Zlatarna Celje, d. o. o., Univerzitetni klinični center Maribor in Surovina, Družba za predelavo odpadkov, d. o. o.

VIR: Fakulteta za strojništvo, Univerze v Mariboru

Skip to content