Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Zaključna konferenca projekta Akademija za kombinirano učenje

3. april 2024 – Izzivi digitalizacije v srednjem strokovnem izobraževanju na področju strojništva, so bile osrednja tema zaključne konference ob zaključku projekta Akademija za kombinirano učenje.

V projektu, ki je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, je bilo s podporo medinstitucionalnega partnerstva in izmenjave znanj ter dobrih praks razvitih šest interaktivnih učnih gradiv. Gre za prva tovrstna gradiva na slovenskem tržišču. Le-ta so namenjena vodeni šolski in samostojni domači uporabi v programih strojništva v srednješolskem in višješolskem izobraževanju. Prisotni učitelji s strokovnih šol in drugi udeleženci konference, so imeli priložnost spoznati možnosti uporabe razvitih gradiv.

Občinstvo sedi v klopi in gleda na oder.
© Akademija za kombinirano učenje

Konferenco je odprla Izvršna direktorica Založbe Rokus Klett, Maruša Kmet Dejak, ki je bila nosilec projekta.

Slavnosti govornik je bil Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta RS. Poudaril je, da prav prizadevanja za medsektorsko sodelovanje, povezovanje med raziskovalci, podjetniki in izobraževalnim sistemom prispevajo h konkurenčnosti in višji dodani vrednosti. Verjame, da bodo dijaki in študentje iz izobraževalnih sistemov prav zaradi takih projektov prišli opolnomočeni z ustreznimi znanji in tako bolj zaposljivi.

V osrednjem delu konference so gosti iz srednješolskega, univerzitetnega izobraževanja in gospodarstva na okrogli mizi podali svoje izkušnje ter pomisleke o spremembah, s katerimi se zaradi digitalizacije soočajo pri svojem delu in v svojih organizacijah na sploh. Govorniki so poudarjali pomen pridobivanja novih znanj za drugačen način poučevanja. Prav tako, da je potrebno tudi dijake in študente naučiti drugačnega načina učenja. Ker pa kombiniran učni model pomeni prav učenje s pomočjo raznih spletnih aplikacij, in učenje v razredu, so prav ustrezna gradiva pri tem zelo pomemba.

V drugem delu programa so učitelji predstavili, kako razvita gradiva uporabljajo. Način uporabe je predstavilo 10 učiteljev.

Šest ljudi sedi za okroglo mizo se pogovarjajo.
© Akademija za kombinirano učenje

Nosilec projekta Akademija za kombinirano učenje je Založba Rokus Klett, projekti partnerji pa so GZS, Center za poslovno usposabljanje; Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani; Šolski center Novo mesto; Center RS za poklicno izobraževanje in Založba Gyldendal z Norveške.

VIR: Akademija za kombinirano učenje

Skip to content