Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Začetek izvajanja vnaprej opredeljenega projekta KIPSI

4. november 2021 – V novembru je z izvajanjem pričel vnaprej opredeljen projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (akronim: KIPSI). Podprt je s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Projekt v vrednosti 1.607.844,00 EUR bo nosilec projekta Center RS za poklicno izobraževanje skupaj s še desetimi projektnimi partnerji izvajal 30 mesecev, do 30. 4. 2024.

Vnaprej opredeljeni projekt je predlagalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Septembra so ga predhodno odobrile države donatorice ter ga vključile v Aneks II Sporazuma o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov. Vnaprej opredeljeni projekt je oktobra pozitivno ovrednotil Nosilca programa, z izvajanjem pa je pričel 1. 11. 2021. V vnaprej opredeljenem projektu sodeluje 6 institucij iz Slovenije, 3 institucije z Norveške in 2 instituciji z Islandije, vse s področja izobraževanja.

Glavni cilj vnaprej opredeljenega projekta je na partnerskih šolah vzpostaviti pogoje za uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Posebni cilji projekta so: razviti in uvesti šolske strategije za učinkovito izvajanje kombiniranega učenja, podpreti učitelje za načrtovanje in izvajanje kombiniranega izobraževanja ter razvijati digitalne kompetence učiteljev za ustvarjanje in uporabo rešitev e-učenja.

Vnaprej opredeljeni projekt spodbuja sodelovanje med državami donatoricami in Slovenijo, opolnomoči dijake in študente prek njihovega vključevanja v razvoj digitalnih učnih gradiv ter vzpostavlja spletne skupnosti ravnateljev, učiteljev ter IKT strokovnjakov za namen skupnega razvijanja rešitev, vzajemnega učenja in izmenjave izkušenj.

Skip to content